Framtiden i våre hender

Takk for at du vil støtte oss

Framtiden i våre hender mener hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Bli en av over 20.000 som støtter arbeidet vårt. Meld deg inn i dag!

Bidra til endring
Som medlem gir du oss økt gjennomslagskraft for rettferdig fordeling av verdens ressurser og viktige miljøsaker.
– Arild Hermstad, Leder
Vårt medlemsblad Folkevett
Vårt medlemsblad Folkevett er fylt med miljøstoff til inspirasjon og ettertanke.