Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bli et miljøfyrtårn

Vil bedriften din bli et Miljøfyrtårn? Eller ønsker du hjelp til å inspirere medarbeidere? Vi kan hjelpe deg!
Vil bedriften din bli et Miljøfyrtårn? Eller ønsker du hjelp til å inspirere medarbeidere? Vi kan hjelpe deg!

Framtiden i våre hender er Miljøfyrtårnsertifisert. Hos oss kan du også finne miljøfyrtårnkonsulenter som kan veilede både store og små enkelt virksomheter og organisasjoner, kommuner og konsern som ønsker å styrke miljøprofilen og bli miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er et norsk miljøledelsessystem og en tredjeparts miljøsertifisering. Sertifiseringen er godkjent i Europa på linje med EMAS. Miljøfyrtårn implementeres i bedriftens HMS-system.

For å bli Miljøfyrtårn må bedriften ha en avtale med en godkjent miljøfyrtårnkonsulent som veileder dere i prosessen. Virksomheten må gjennomføre en miljøkartlegging og tilfredsstille et bransjespesifikt kriteriesett.

Når miljøkartleggingen er gjennomført, lager virksomheten en avtale med en sertifisør som har ansvar for å kvalitetssikre miljøledelsessystemet og godkjenne bedriften som et Miljøfyrtårn.

Når dere er sertifisert, skal det årlig leveres en miljørapport før 1. april. Hvert tredje år må virksomhetene resertifiseres for å fortsette å være et Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en kontinuerlig prosess som gir bedriften oversikt over egen utvikling.

Ta kontakt med en av våre konsulenter

Framtiden i våre henders konsulenter har høy faglig kompetanse. Målet vårt er å bidra til at virksomhetene får en god prosess som er forankret i ledelsen og involverer de ansatte.

Alle våre konsulenter er erfarende foredragsholdere og bidrar gjerne med å inspirere og motivere de ansatte. Vi kan snakke om enkelttemaer innenfor miljøsertifiseringen og eller ta for oss hvordan bedriftens innsats kan bidra i større sammenheng:


Amund Hagen Kristiansen
Konsulent innlandet
Mobil 416 51 370
E-post amund@framtiden.no

Astrid Bjerke
Konsulent og hovedkontorkonsulent
Mobil 970 12 631
E-post astrid@framtiden.no

Elisabeth Riise Jenssen
Konsulent
Mobil 990 00 713
E-post elisabeth@framtiden.no

Svein Gunnar Karlstrøm
Konsulent og sertifisør - FIVH nord
Mobil 958 43 331
E-post svein@framtiden.no

Kjersti Larsen
Konsulent og hovedkontorkonsulent
Mobil 924 85 873
E-post kjersti@framtiden.no

Les mer om miljøfyrtårn her.

Ønsker du å se miljørapporten fra Framtiden i våre hender, kontakt post@framtiden.no.