Hopp til hovedinnhold

Fra matsvinn til MatVinn

Vi har i samarbeid med over 18 kommuner reddet tonnevis av mat fra å havne i søpla.

“«For Asker kommune har dette vært et spennende innovasjonsprosjekt i samarbeid med Framtiden i våre hender.»”
– Elin Schønberg Røe, Rådgiver i Asker kommune

‍Vi vil at deltakerne skal få mestringsfølelse, kunnskap og et varig engasjement for å ta vare på den dyrebare maten vår. Vi har sett gang på gang at det får vi til igjennom positiv kommunikasjon og at folk selv får utforske nye vaner. Dette er kjernen av MatVinn.

MatVinn Familie

Inspirasjonsfamilier for mindre matsvinn i kommunen

I samarbeid med kommunen utfordrer vi vanlige familier til å utforske hvor mye av maten deres som havner i søpla - og hvorfor. For å så prøve tiltak for å kaste så lite som mulig i en måned, med veiledning fra FIVH og motivasjon fra andre deltakere.

Det er også mulig å bruke det digitale verktøyet Ducky, hvor deltagerne da i tillegg konkurrerer om å gjøre flest mulig matsvinn-tiltak og kaste minst mulig.

Til nå har rundt 150 familier deltatt og i snitt redusert svinnet sitt med omtrent 70 prosent i løpet av en måned. Flere familier i Kristiansand kuttet matsvinnet sitt med over 90 %, og i Asker vil en av familiene spare 12.000 kr i året ved å fortsette den gode trenden fra MatVinn-prosjektet. Resultater og historier fra MatVinn-familiene kan inspirere flere som kjenner seg igjen til å se at det nytter og gjøre lignende grep selv.

“«Takk for fantastisk inspirasjon og en vekker med hensyn til eget matsvinn. Jeg trodde ikke vi hadde så stort forbedringspotensial (...) Jeg tror vi vil merke varig endring.»”

MatVinn Skole

Undervisning av elever og workshop for lærere i Mat og helse og andre relevante fag.

Undervisningsopplegget “Fra matsvinn til MatVinn” er utviklet i samarbeid med Asker kommune. Elevene får en innføring i matsvinn-tematikken, som omfatter både teori og praktisk matlagning og kobles til kompetansemål i flere fag.

Elevene får kunnskap om den ressurskrevende matproduksjonen, og de lærer å vurdere om maten er spiselig gjennom teori og praktiske eksempler. I tillegg finner de tiltak for å redusere matsvinnet og lærer å lage retter av restemat.

Lærerne vil få tilgang til ressurser og forslag til oppgaver som forberedelse og etterarbeid. I tillegg har vi utviklet spørsmålstillinger for fordypning. Disse er også tilpasset andre fag, jamfør de nye læreplanene gjeldene fra august 2020, og legger vekt på fordypning og tverrfaglighet.

"Alt var nyttig! Nyttig info og nyttige mat-øvelser. Mye kan nesten direkte brukes i undervisning"

- Tilbakemelding fra lærer som deltok på MatVinn-workshop

Innenfor MatVinn skole tilbyr vi også samling for mat og helse-lærerne. Hensikten er å gi faglig påfyll og konkrete tips til hvordan inkludere matsvinn i undervisningen, i tillegg til å skape en arena for erfaringsutveksling mellom lærerne.

Ønsker du å høre mer om MatVinn Skole? Ta kontakt: [email protected].


MatVinn SFO

Veieprosjekt for å etablere gode vaner som reduserer matsvinnet i SFO.

I MatVinn SFO vil dere måle matsvinnet i starten og slutten av prosjektet, for å finne ut hvilken effekt tiltakene har hatt. Mellom målingene vil de ansatte bli involvert i å prioritere tiltak og etablere rutiner som kan vare også utover prosjektperioden.

Vil tilbyr også workshop for de matansvarlige på en SFO eller for som en større samling for matansvarlige på flere SFO i kommunen. Hensikten er å gi faglig påfyll og konkrete tips til reduksjon av matsvinn i SFO, i tillegg til å fasilitere en idéutvikling og -veksling.

Ønsker du å høre mer om MatVinn SFO? Ta kontakt: [email protected].

MatVinn Barnehage

Øke kompetansen og redusere matsvinnet hos store og små i barnehagene.

MatVinn Barnehage innebærer en oppstarts- og avsluttende måling av matsvinn for å måle effekten av prosjektet. Mellom målingene vil vi involvere de ansatte i å prioritere tiltak, skape engasjement og etablere rutiner som kan vare også utover prosjektperioden.

Vil tilbyr også workshop for de matansvarlige i en barnehage eller for som en større samling for matansvarlige på flere barnehager i kommunen. Hensikten er å gi faglig påfyll og konkrete tips til reduksjon av matsvinn i barnehager, i tillegg til å fasilitere en idéutvikling og -veksling.

Vår erfaring er at involvering av barna i dette arbeidet både er lærerikt for dem, samtidig som det gjør det lettere å etablere de nye MatVinn-rutinene. En workshop med barna er noe som kan være en del av veieprosjektet, eller som et selvstendig opplegg.

Ta kontakt om du ønsker å høre mer om MatVinn Barnehage: [email protected]

MatVinn Sykehjem

Vil dere kaste mindre mat? I MatVinn Sykehjem-prosjektene våre gir vi de matansvarlige verktøy og tips for å etablere gode vaner som reduserer matkasting. Mindre matsvinn med MatVinn!

MatVinn sykehjem innebærere en oppstars- og avsluttende måling av matsvinn for å måle effekten av prosjektet. Mellom målingene vil vi involvere de ansatte i å prioritere tiltak, skape engasjement og etablere rutiner som kan vare også utover prosjektperioden.

Å jobbe med matsvinn mot en slik sårbar gruppe fordrer en ekstra bevisst tilnærming, men har samtidig stort potensiale for å kutte mye av kommunens matsvinn. Det vil også bidra positivt på andre områder som ernæring, økonomi og tidsbruk.

I en MatVinn-kommune kuttet et av sykehjemmene svinnet med 22% på noen få måneder.

“"Vi er veldig fornøyde med samarbeidet i MatVinn! FIVH har vært kunnskapsrike, inspirerende, bevisstgjørende og engasjerte hele veien. Kontaktpersonen vår har vært genuint opptatt av nettopp «vårt» prosjekt og vært tilgjengelig som viktig støttespiller både til de ansatte på institusjonene og meg i kommuneapparatet. Det har vært veldig trygt å ha dere på «laget»."”
– Elin Bratthagen, Sykepleier og prosjektleder i Bærum kommune