Hopp til hovedinnhold

Bærekraftig og lokal mat på folkehøgskolen

Er et prosjekt med tilbud til folkehøgskoler om støtte til å videreutvikle sitt arbeid med bærekraft på menyen og i undervisning.

Formålet er å bidra til skolene tilbyr gode, sunne og bærekraftige måltider og at elevene blir mer bevisste på maten de spiser gjennom praktiske erfaringer og aktiviteter. Mat er en hverdagsnær og konkret innfallsvinkel til bærekraft som knytter skolens praktiske drift og pedagogiske arbeid sammen. Skolene velger selv hva de vil jobbe med og fokuserer på ett eller flere tema:

  • Matproduksjon på skolen
  • Lokal mat og samarbeid med en lokal matprodusent
  • Matsvinn og overskuddsmat
  • Mer grønt på menyen

Vi vil støtte og inspirere gjennom å tilby arenaer for erfaringsutveksling og ny kunnskap, besøk, oppfølging og materiell.

Etter et pilotår starter hovedprosjektet høsten 2023 og varer til og med våren 2026. Skoler i prosjektet: Rønningen, Sogndal, Trondheimsfjord, Seljord, Arbeiderbevegelsen, Nordfjord, Seljord, Elverum, Fjordane, Solborg, Svalbard, StUF, Fana og Lundheim.

Våre samarbeidspartnere i prosjektet er: Matvalget, Plateful, Matsentralen, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Grønt Spatak og Økologisk Norge.

For mer informasjon om skoleåret 24/25 se her (PDF).

Ressursbank for folkehøyskolene.

Høstsamling: Fellessamling for skolene!

Når: To dager i uke 42.

Hvor: Oslo.

Hvem: For alle deltakerskolene hvor vi oppfordrer til å sende minimum en fra ledelsen, en fra kjøkkenet og en elev.

Hva: Inspirasjon og påfyll gjennom:

  • Samtaler og erfaringsutveksling på tvers av skoler og roller
  • Kunnskap og praksiserfaringer
  • Omvisning hos og besøk av samarbeidspartnere i prosjektet.

Kjøkkensamling for erfaringsutveksling og faglig påfyll

Når: I uke 8 og uke 23.

Hvem: Kjøkkenpersonale

Hva: Dele oppskrifter og erfaringer med ansatte fra andre skoler. Faglig påfyll innenfor blant annet disse områdene: Redusere matkasting, bærekraftige menyer, sunne og bærekraftige innkjøp, mattrygghet og elevinvolvering.

Besøk, oppfølging og samskaping

Utover samlinger ønsker vi å følge opp og støtte den enkelte skole gjennom:

Oppstartsbesøk: Nye deltakerskoler får tilbud om et besøk av en i prosjektgruppa for å bidra med tilrettelegging av prosjektet på den enkelte skole.

Lørdagsseminarer og undervisning: Framtiden i våre hender kommer på skolebesøk og holder en interaktiv undervisningsøkt eller et lørdagsseminar innenfor ett eller flere av de fire temaene. Vi har god erfaring med å bruke en variasjon av fortellinger, videoer, dialog og praktiske oppgaver. Les mer om forslag til lørdagsseminar i infoskrivet for skoleåret. Ta kontakt for å booke seminar.

Oppfølging gjennom året: Oppstartsmøte med prosjektgruppe fra skolen og digital tilstedeværelse fra en i prosjektgruppa kort tid etter skoleoppstart. Vi ønsker å høre hva dere vil gjøre og støtte dere i å få det til å skje.

Spørsmål, tanker eller idèer? Ta kontakt!

Line Skåland Aurlien

Prosjektleder Trøndelag

Tlf: 974 10 619

E-post: [email protected]

Astrid Bjerke

Prosjektleder

Tlf: 970 12 631

E-post: [email protected]

Prosjektet er støttet av: Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen.