Hopp til hovedinnhold

Bli medlem

Bli med i kampen mot overforbruk og sløsing! Sammen skaper vi rettferdige løsninger på klima- og naturkrisen. 


Din støtte går til vårt målrettede arbeid for at politikerne, næringslivet og forbrukere skal bremse overforbruket.

Foto: Monica Løvdahl

Ditt medlemskap nytter!

Som medlem bidrar du til at vi:

  • påvirker politikk og næringsliv.
  • avdekker sløsing, og stiller bedrifter og politikere til ansvar.
  • inspirerer flere til en grønnere livsstil.

Du får skattefordel, vårt medlemsblad tre ganger i året og blir holdt oppdatert om arbeidet vårt på e-post om du ønsker det.

Dette har vi oppnådd sammen

16. august 2023

Utredning av momsfritak for reparasjon og brukthandel på vei!

Etter at vi har mast i flere år vil regjeringen endelig utrede momsfritak for reparasjon og brukthandel. Les mer

20. juli 2023

Vil endre brukthandelloven

I sommer sendte regjeringen ut et forslag på høring der de vil skrote den utdaterte brukthandelloven som gjør det vanskelig å selge brukte klær. TV2

19. januar 2023

Matkasteloven blir til

Et flertall på Stortinget vil innføre en matkastelov for å redusere matsvinn. Vi er med i utvalget som skal foreslå hvordan den skal lages!

29. september 2022

Strengere miljøkrav for klesindustrien på vei

Framtiden i våre hender fikk plass i utvalget nedsatt av regjeringen som skal lage nye miljøkrav. Vi kjemper for at kravene skal sørge for at en tidligere uregulert klesbransje tar ansvar for å redusere overproduksjon og klessøppel.

20. november 2022

Det blir enklere å drive brukthandel

Regjeringa endrer brukthandelloven og gjør det enklere for frivillige organisasjoner å selge brukt.

01. juli 2022

✺ Gjennomslag

Åpenhetsloven er innført

Vi foreslo og arbeidet for åpenhetsloven. Nå er loven innført!

10. november 2022

✺ Gjennomslag

Grønnere oljefond

Oljefondets investeringer justeres etter Parisavtalen og skal bli et utslippsfritt fond.

Hvordan jobber vi?

Vi er en organisasjon i vekst med 45 000 medlemmer, 31 lokallag og rundt 40 ansatte. Vi er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Forbruk

Framtiden i våre hender jobber for å skape et mer bærekraftig forbruksnivå og holde oss innenfor planetens tålegrenser.

Mat

Matproduksjon står for nærmere en tredjedel av de globale klimautslippene. Vi jobber for å kutte i matsvinnet, redusere kjøttforbruket og øke produksjonen av norsk plantebasert mat.

Klær

Produksjon av tekstiler og sko har stor innvirkning på miljø og arbeidere. Vi påvirker både næringsliv og politikere til å sikre respekten for arbeidere og natur. Vi jobber for at klesindustrien skal bremse overproduksjonen og gi trygge arbeidsforhold for tekstilarbeiderne.

Penger

Vi arbeider for å påvirke oljefondet og bankene slik de ikke investerer i selskaper som skader mennesker og miljø. Akkurat nå jobber vi for at Oljefondets investeringer justeres etter Parisavtalen og skal bli et utslippsfritt fond.