Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Er kjemiske myggjagere miljøvennlige?

Er det skadelig for dyr og natur å bruke gassdriven myggjager for å unngå mygg og knott?
Er det skadelig for dyr og natur å bruke gassdriven myggjager for å unngå mygg og knott?Er det skadelig for dyr og natur å bruke gass- eller elektrisk drevet myggjager for å unngå mygg og knott?

Hilsen, Hilde

 Hei, Hilde.

Å gå løs på insektene i naturen med syntetiske nervegifter eller kjemiske insektfangere er svært uheldig når vi vet at bestandene av en rekke arter insekter har blitt betydelig redusert. Mygg, knott, hjorteflue og klegg har viktige funksjoner i økosystemene våre. De er for eksempel mat for en rekke arter fugler.

Myggjagere og myggspiraler med det syntetisk framstilte insektmiddelet d-alletrin er svært giftig for en rekke insekter, vannlevende organismer og dødelig for katter.

Internasjonalt faresymbol for miljøskadelige kjemikalierProduktene skal være merket med faresymbolet for miljøgift og det skal oppgis at produktet er miljøgiftig, med langtidsvirkning for fisk og virvelløse dyr. Nervegiften d-alletrin og andre variasjoner av pyretriner kan også være moderat giftige for bier og humler. Noen land anbefaler at barn og gravide holder avstand til disse myggjagerne, i tillegg kan stoffene også være allerifremkallende.

Generelt er det grunn til å være skeptisk til syntetiske kjemikalier og materialer som blir varmet opp, det kan dannes stoffer som kan være uheldige å puste inn, i tillegg til selve skyen av nervegift som skal «jage» myggen og knotten.

At syntetisk framstilte alletriner er basert på stoffer som finnes naturlig i ulike kurvplanter, slik enkelte forhandlere trekker fram i omtalen, gjør ikke stoffene mindre problematiske. Plantene bruker de naturlige utgavene av giftstoffene til "passivt" forsvar mot å bli spist opp, de frigjør selvsagt ikke stoffene til luften.

Myggjagere med pyretriner er under vurdering i EU, og stoffkategorien kan ende opp med å bli regulert strengere enn i dag. Disse prosessene kan ta svært lang tid, så her er det god grunn til at produsenter, forhandlere og forbrukere tar ansvar.

Vi anbefaler at en heller beskytter seg mot mygg, knott og andre insekter ved å kle seg etter forholdene, og eventuelt bruke fysiske tiltak som netting med telt og hodeplagg ved behov. Å bruke lyse klær og få vasket bort svettelukt er lurt. Slå gjerne opp teltet eller velg en fiskeplass et sted som er utsatt for litt vind.

Med grønn hilsen,