Hopp til hovedinnhold
  • Transport

Vi er nødt til å fly mindre

Publisert 27. januar 2023
Første halvdel av 2022 fløy vi dobbelt så mye som både svenskene og finnene.

Regjeringens luftfartsstrategi skal blant annet bidra til en klima- og miljømessig bærekraftig luftfart. Det er gode nyheter, ettersom luftfarten er en sektor hvor det lenge har vært varslet en massiv vekst i klimagassutslippene mot 2050. Derfor har vi store forventninger til hva strategien vil si om behovet for trafikkreduksjon.

Luftfartens største klimaproblem er trafikkvekst. Det er trafikkveksten som stadig driver utslippene oppover. I gjennomsnitt økte utslippene i europeisk luftfart med fem prosent årlig før pandemien, og det er til tross for kvotesystemet som ble innført i EU og innsatsen bransjen selv gjør for å gjøre flyene mer energieffektive.

Vi som bor her i Norge er allerede på verdenstoppen når det gjelder flyreiser, både innenriks og mot utlandet. Som NRK nylig påpekte er noen av Europas mest trafikkerte strekninger mellom de norske storbyene i Sør- og Midt-Norge. Det handler ikke først og fremst om at vi mangler alternativer, fordi det går tog på disse strekningene. Det handler om at vi har gjort det veldig, veldig attraktivt å fly. Det har vi gjort med rammevilkår som gir lave billettpriser, store infrastrukturinvesteringer og en arbeidskultur som tilrettelegger for reising. Men det faktum at vi flyr så mye handler også om inntektsnivået i husholdningene og massive reklamekampanjer. Mange av oss har råd til å fly mye, og jo mer vi tjener, jo mer flyr vi.

Mot 2030 skal verden halvere klimagassutslippene sine. Teknologiske løsninger som elektriske fly og nye typer drivstoff er positive muligheter for nisjer av luftfarten, men de ligger dessverre for langt fram i tid. Analyser av energibehovet i transportsektoren framover tilsier at trafikkreduksjon er nødvendig. FNs klimapanels sjette hovedrapport viser oss at det vil bli ekstremt vanskelig å nå målet i Parisavtalen hvis vi ikke omstiller forbruket vårt. Vi er nødt til å utvide verktøykassa og anerkjenne hvilken rolle hver enkelt av oss spiller i klimaomstillingen. Vi må tenke nytt både om hvordan vi har organisert samfunnet vårt, men også om hvilke forbilder og idealer vi har skapt. Hvordan kan vi som samfunn skape insentiver, aksept og inspirasjon til å velge nære opplevelser eller til å ha bedre tid ved å reise mindre og langsommere? Hvordan kan vi skape en økt bevissthet om klimapåvirkningen av reisevalgene våre?

En klima- og miljømessig bærekraftig luftfart er en luftfart med mindre trafikk enn i dag. Vi forventer at en luftfartsstrategi som har som mål å skape en bærekraftig luftfart har tatt inn over seg disse problemstillingene. Vi forventer en luftfartsstrategi som anerkjenner at trafikkvekst er den store utfordringen som vi må samarbeide om å løse. Vi har skyhøye forventninger.