Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Strengere plastpolitikk for klesbransjen

To av tre nye klær er laget av plast som fører til store mikroplastutslipp. Nå haster det med politiske tiltak for å stagge overproduksjonen og overforbruket av klær!

Politikerne må sørge for at klærne våre ikke ender opp som miljøbomber på søppeldynger rundt om i verden.
Politikerne må sørge for at klærne våre ikke ender opp som miljøbomber på søppeldynger rundt om i verden.

To av tre nye klær er laget av plast som fører til store mikroplastutslipp. Nå haster det med politiske tiltak for å stagge overproduksjonen og overforbruket av klær!

Billige moteplagg av plast

Bruken av plastbaserte fiber i klesproduksjon har doblet de siste 20 årene, og nå er to av tre nye klær er laget av plast. Det er en klar sammenheng mellom økningen i bruk av plastbaserte fiber i klær, og økning i klesforbruket vårt. Folk kjøper 60 prosent mer klær enn for 15 år siden, og bruker dem bare halvparten så lenge. Klær av plast er nemlig billige å lage, og oljen har blitt den raske moteindustriens drivstoff. Plast koblet med dårlige arbeidsforhold og lave lønninger i produksjonsland, muliggjør det høye klesforbruket i land som Norge.

Plastklær fører til store mikroplastutslipp

Forskning estimerer at opptil 35 prosent av mikroplastforurensingen i havet stammer fra plastbaserte tekstiler. Mikroplastforurensingen fra klærne våre har til nå blitt politisk neglisjert. Framtiden i våre hender krever nå politiske tiltak for å stanse overproduksjon- og forbruk av klær, og spesielt plastbaserte klær, og har en samlet miljøbevegelse i ryggen.

Våre brukte klær skaper en avfallskrise i land i sør

Lite av våre brukte tekstiler og klær gjenbrukes eller gjenvinnes. Kun en prosent av brukte klær i verden resirkuleres til nye klær. Mangelen på sirkularitet i klesindustrien gjør at 87 prosent av alle brukte tekstiler globalt går til forbrenning eller havner på søppeldynger. I Norge eksporterer vi hele 97 prosent av våre brukte klær til utlandet, fordi vi ikke har et stort bruktmarked nasjonalt.  Mange plastbaserte klær ender til slutt på søppeldynger i land i sør. Plasten i klærne inneholder også mye kjemikalier, som sakte brytes ned til mikroplast og havner i naturen og havet. Derfor trenger vi en strengere plastpolitikk som også tar tak i klesbransjen, og sørger for at klærne våre ikke ender opp som store miljøbomber på søppeldynger rundt om i verden. 

Et eksempel på dette er Atacama-ørkenen i Chile som har blitt en dumpingplass for tekstiler. Les mer

Framtiden i våre hender krever at regjeringen innfører tiltak som presser kleskjedene. Volumene av tekstiler må reduseres, og det må gjøres enklere for forbrukere å velge miljøvennlige klær av god kvalitet.

Vi krever:

  • At kleskjedene får ansvar for klærne også når de blir avfall. En produsentsansvarsordning betalt av kleskjedene bør ha som mål å redusere volumet av plastbaserte klær, tilrettelegge for økt grad av ombruk og reparasjon og bremse eksporten av brukte klær.

  • Kvalitetsstandarder for hva som kan kalles bærekraftige tekstiler. En slik standard må inkludere klimagass-, kjemikalie- og mikroplastutslipp fra klærne, og brukes som grunnlag for en miljømerking av klær.

  • Miljøavgift på alle tekstiler. Vi ønsker en ekstra avgift på produksjon av plastbaserte tekstiler.

  • Levetidsmerking av klær, så vi vet hvor lenge vi kan forvente at klærne varer, med garanti for hele plaggets levetid.

  • Stille økte krav til gjenbruk og miljøvennlige innkjøp av tekstiler i det offentlige.

  • Endre de skattereglene slik at det ikke lønner seg for butikker å kaste usolgte og returnerte varer fremfor å donere dem.

Naturvernforbundet og WWF støtter sammen med Framtiden i våre hender tiltakene i kampen mot plastforurensning fra plastbaserte klær i vår felles rapport. Les mer her.

Du og jeg kan også bidra - Les også: Slik unngår du klær av plast

Les også: Havet drukner i plastklær