Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet kunne tjent over 1000 milliarder

På tre år kunne verdien på Oljefondet steget med over 1000 milliarder kroner om en hadde solgt seg ut av olje og gass og investert i fornybar energi, viser ny analyse.

På tre år kunne verdien på Oljefondet steget med over 1000 milliarder kroner om en hadde solgt seg ut av olje og gass og investert i fornybar energi, viser ny analyse.

Det er ulønnsomt å bli værende i sektorer og selskaper som forårsaker store utslipp, når økonomien for øvrig omstiller seg til en lavutslippsøkonomi, viser analysen som er gjennomført av SWF Global, på bestilling fra Framtiden i våre hender. 

Verdien på Oljefondet hadde vært 1073 milliarder kroner høyere ved inngangen til 2021 om en hadde solgt seg ut av olje og gass i 2018 og satt pengene i grønne energiaksjer i stedet. 

Foreslo å ta olje og gass ut av porteføljen

I november 2017 foreslo Norges Bank Investment Mangement (NBIM) å ta olje og gass ut av listen over selskaper de kan investere i. Begrunnelsen til NBIM var at dette ville redusere fondets samlede eksponering mot risikoen for videre fall i oljeprisen. Etter en utredning og politisk debatt endte dette med at bare en liten del av olje og gass sektoren ble solgt ut i 2020.

I den samme perioden har oljeaksjer tapt seg i verdi år for år. Og aksjer i fornybar energi-selskaper har økt.

Analysen dekker de tre årene fra NBIM først foreslo å selge ut hele olje- og gass-sektoren og frem til årsskiftet i år. Den viser at det ikke lenger er lønnsomt å eie olje- og gassaksjer. Derfor er det svært viktig at Stortinget setter tydelige utslippsmål for Oljefondet og slår fast at fondet må klimajusteres.

Formålet med fondet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid. Å justere porteføljen etter klimasmarte selskaper er å forstå klimarisiko og foreta investeringer som vil gi god avkastning på sikt. Vi snakker om å sikre velferden for framtidige generasjoner.

Hadde ingen glasskule

SWF understreker at det er klart at NBIM ikke kunne vite, like lite som andre investorer kunne vite, akkurat hvordan aksjekursene for olje og gass og fornybar energi ville utvikle seg. Vi vet også at det etter 31. desember 2020 har vært noen endringer, fordi oljeaksjer er gått noe opp og grønne aksjer er gått noe ned. Men ikke nok til å endre det tydelige totalbildet.

SWF understreker at det er klart at NBIM ikke kunne vite, like lite som andre investorer kunne vite, akkurat hvordan aksjekursene for olje og gass og fornybar energi ville utvikle seg. Vi vet også at det etter 31. desember 2020 har vært noen endringer, fordi oljeaksjer er gått noe opp og grønne aksjer er gått noe ned. Men ikke nok til å endre det tydelige totalbildet.

Å investere i verden slik den er akkurat nå, uten å tenke noen år fram i tid, vil si å investere i en økonomi som styrer verden mot en temperaturstigning på minst tre grader. Det er fullstendig uansvarlig.

Trykk her for å lese rapporten.

Kort om analysen og utregningene:

SWF har tatt utgangspunkt i de 289 energiselskapene som var i Oljefondets portefølje 31.12.20. Til sammen hadde disse en verdi på 358 milliarder kroner 31.12.17. Analysen dekker de tre årene mellom disse datoene (2018-2020).

Selskapene ble kategorisert som grønne (91) om de drev primært med fornybar energi og sorte (198) om de drev primært med fossil energi som olje og gass, og en begrenset gruppe som drev med uran til atomkraft.

Å flytte alle de 358 milliardene inn i de grønne aksjene 1.1.2018, ville gitt en avkastning på 1073 milliarder kroner mer enn den avkastningen Oljefondet faktisk fikk på sine energiaksjer.

Selv om investering av 358 milliarder i 91 grønne selskap representerer en større konsentrasjon av penger i noen selskaper enn vanlig i Oljefondet, ville det ikke utgjøre mer enn i snitt 4,1 % av aksjene i de grønne selskapene, godt innenfor NBIMs absolutte grense på 10 %.