Framtiden i våre hender

Politisk plattform

Vedtatt av landsmøtet 2012. Gyldig til 2016.

De beste og verste klimapartiene

1. Mdg 6
2. Venstre 6-
2. SV 6-
3. Rødt 5
3. KrF 5
4. Senterpartiet 4
5. Arbeiderpartiet 3
6. Høyre 3-
7. FrP 2-