Jump to main content

Sustainable food

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Interdum urna eget viverra dui netus volutpat ac nulla. Quis nisl ut tortor pharetra tincidunt facilisi faucibus aliquam nibh.

Utfordringer med dagens matsystem

✺Overproduksjon av kjøtt

Kjøtt har et stort klimaavtrykk, krever enorme ressurser og arealer. I Norge har vi også overproduksjon av kjøtt. Vi jobber for å minske avtrykket til kjøttindustrien, redusere kjøttforbruket og øke produksjonen av norsk, plantebasert mat.

Enormt matsvinn

Vi kaster en tredjedel av all maten som produseres. Maten vi kaster bare i Norge, kunne mettet mer enn én million mennesker. Vi jobber for gode løsninger som kutter matsvinn i hele verdikjeden: I det offentlige, i næringslivet, og hjemme hos deg og meg.❉❉

Soya og fôrråvarer

Norske husdyr og oppdrettsfisk spiser store mengder kraftfôr. Vi jobber med å avdekke utfordringene til fôrråvarer som soya fra Brasil, samt presentere bærekraftige fôralternativer, øke antallet dyr på beite og bedre dyrevelferden.

❉Norge og verden

Norsk matproduksjon er vevd inn i det globale. Forurensning, dårlig ressursbruk, tap av biodiversitet og uforsvarlige arbeidsforhold er utfordringer i matsystemet globalt. Vi jobber for et bærekraftig matsystem, med mennesker og miljø i sentrum.

Hva kan du gjøre?

Her er noen tips til måter du kan spise mer bærkraftig.

Oppdateringer innen bærekraftig mat

03. January 2024

Forslag til matkastelov er her!

Regjeringen får utlevert forslag til en matkastelov fra matsvinn-utvalget som Framtiden i våre hender med flere har sittet i. Vi har arbeidet siden 2016 for å få innført en forpliktende matkastelov som skal redusere matsvinnet i matbransjen.

30. November 2022

✺ Win

Endelig kommer matkasteloven!

Vi må halvere matsvinnet innen 2030. For å få til det trenger vi en matkastelov som en brekkstang inn i søppelkonteinere over hele landet for å redde maten. Og nå skal den endelig utredes!

03. October 2022

100 millioner brød har blitt kastet siden Regjeringa lovet en ny matkastelov

100 millioner brød har blitt kastet siden Støre og Vedum skrev under på Hurdalsplattformen, hvor de lovet at vi skulle få en matkastelov.

28. October 2018

Kritikkverdige forhold bak leverandørene av soya til norsk laks

Rapport avdekker at de brasilianske produsentene av soya til norsk laksefôr har vært involvert i ulovlig avskoging, voldelige landkonflikter, ulovlig bruk av urfolksterritorium og slavelignende arbeidsforhold.

Rapporter

Fagfolk som jobber med mat hos oss

Ingrid Kleiva Møller

Fagansvarlig bærekraftig mat

Phone: 93 67 76 76

E-post: [email protected]

Liv Thoring

Seniorrådgiver/utreder

Phone: 481 54 911

E-post: [email protected]

Embla Husby Jørgensen

Politisk rådgiver

Phone: 99577533

E-post: [email protected]