Jump to main content

Clothing

Foto: Martin Bernetti AFP/NTP
Foto: Creative commons UN Woman

Globale leverandørkjeder

Mye av klærne vi kjøper produseres i Asia, ofte under uverdige forhold. Selskapene flytter produksjonen til land hvor lønningene er lavest, på bekostning av arbeidere og miljø. Manglende åpenhet om fabrikker og arbeidsforhold undergraver positiv endring.

Dårlige arbeidsforhold

Mange tekstilarbeidere tjener en luselønn, straffes hvis de organiserer seg, får sparken hvis de blir gravide eller blir seksuelt trakassert. Fagforeninger undertrykkes og næringslivet forsømmer sitt ansvar.

Klima- og miljøbelastning

Produksjon av tekstiler og sko står for 8 % av globale klimagassutslipp. Industrien har et høyt forbruk av vann og kjemikalier, forurenser jordsmonn og vannkilder og påvirker biologisk mangfold. 20-35 % av mikroplasten i havet kommer fra plastbaserte plagg.

Overforbruk av klær

Vi kjøper dobbelt så mye klær som på 1990-tallet. Moteindustrien fører til bruk og kast og mye tekstilavfall. 90 % av bruktklærne våre eksporteres til land i sør. Bransjen lager altfor mye klær, i altfor dårlig kvalitet.

Globale leverandørkjeder

Mye av klærne vi kjøper produseres i Asia, ofte under uverdige forhold. Selskapene flytter produksjonen til land hvor lønningene er lavest, på bekostning av arbeidere og miljø. Manglende åpenhet om fabrikker og arbeidsforhold undergraver positiv endring.

Dårlige arbeidsforhold

Mange tekstilarbeidere tjener en luselønn, straffes hvis de organiserer seg, får sparken hvis de blir gravide eller blir seksuelt trakassert. Fagforeninger undertrykkes og næringslivet forsømmer sitt ansvar.

Klima- og miljøbelastning

Produksjon av tekstiler og sko står for 8 % av globale klimagassutslipp. Industrien har et høyt forbruk av vann og kjemikalier, forurenser jordsmonn og vannkilder og påvirker biologisk mangfold. 20-35 % av mikroplasten i havet kommer fra plastbaserte plagg.

Overforbruk av klær

Vi kjøper dobbelt så mye klær som på 1990-tallet. Moteindustrien fører til bruk og kast og mye tekstilavfall. 97 % av bruktklærne våre eksporteres . Bransjen lager altfor mye klær, i altfor dårlig kvalitet.

Gjennomslag i vårt arbeid med klær:

21. November 2023

Zara pålagt å svare oss om plastbruk

Kleskjeden Zara har nektet å gi oss informasjon om hvor mye plastklær de lager, og hvor mye mikroplast de slipper ut. Vi klaget dem inn til Miljøklagenemda og vi vant. 🎉Nå må Zara gi oss denne informasjonen! Innholdet kommer i vår nye plastrapport i løpet av vinteren. Les mer

10. October 2023

Strengere miljøkrav til klesselskapene

Regjeringsnedsatt arbeidsgruppe på mer miljøvennlige klær støtter våre krav om at plastklær må bli dyrere og at klesselskapene må betale for søppelet de skaper.

16. August 2023

Utredning av momsfritak for reparasjon og brukthandel på vei!

Regjeringen vil utrede momsfritak for reparasjon og brukthandel. Les mer

27. July 2023

✺ Win

Vil endre brukthandelloven

I sommer sendte regjeringen ut et forslag på høring der de vil skrote den utdaterte brukthandelloven som gjør det vanskelig å selge brukte klær.

14. June 2023

KID signerer livreddende avtale for Pakistan

KID interiør sikrer fabrikkene for rundt 35 000 arbeidere som jobber ved deres 14 leverandører i Pakistan.

24. May 2023

EU forbyr å ødelegge ubrukte klær

Dette er gode nyheter! Kleskjedene i Norge har tonnevis av usolgte klær som enten blir brent, eller sent til ut av landet med mangelfull kontroll. Hvor stor denne overproduksjonen er vil de ikke fortelle oss. Nå kommer det endelig strengere regler, men Norge må gå foran og sørge for at kleskjedene bremser overproduksjonen og tar ansvar for avfallet de skaper! NRK.no

22. December 2022

H&M blir pålagt å gi oss informasjon

I høst nektet H&M å oppgi hvor mye overproduserte klær de har da vi og Forbrukerrådet spurte. Nå blir de pålagt av miljøklagenemda å utlevere informasjonen.

15. December 2022

✺ Win

Tryggere klesindustri i Pakistan!

Tekstilarbeidere i Pakistan har nå fått en livreddende sikkerhetsavtale!

29. September 2022

Strengere miljøkrav for klesindustrien på vei!

Framtiden i våre hender fikk plass i utvalget nedsatt av regjeringen som skal lage nye miljøkrav. Vi kjemper for at kravene skal sørge for at en tidligere uregulert klesbransje tar ansvar for å redusere overproduksjon og klessøppel.

20. November 2022

Det blir enklere å drive brukthandel!

Regjeringa endrer brukthandelloven og gjør det enklere for frivillige organisasjoner å selge brukt.

01. July 2022

✺ Win

Åpenhetsloven er innført!

Vi foreslo og arbeidet for åpenhetsloven. Nå er loven innført!

✺ Win

Mindre hemmelighold

Framtiden i våre hender har hatt et søkelys mot kleskjedenes hemmelighold. Dett har bidratt til at H&M, Varnergruppen , Lindex og KappAhl  m.fl opp sine leverandørlister.

Hva kan du gjøre?

Her er noen tips til måter du kanblir en mer miljøvennlig og etisk forbruker av klær.

Våre fagfolk på klær