Jump to main content

Artikkel for å illustrere tabellkomponent

Published 14. February 2023

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus.

Klimagassutslipp fra matkasting
Fordelt på ulike ledd i produksjon og handel for 2020
Sektor Kg matsvinn per person Tonn CO2 totalt Tonn Matsvinn Endring fra 2015 Tap i mrd kr
Husholdninger 40,30 803100 216100 -6 % 12,51
Matvareindustrien 16,00 235900 86000 -1 % 3,48
Dagligvarehandelen 12,56 154000 67400 -21 % 2,53
Serveringsbransjen 2,56 51200 14100 -27 % 0,87
Jordbruket 8,17 31237 43883 N/A N/A
Sjømatnæringen 2,31 27760 12400 N/A 0,53
Offentlig sektor 0,90 17650 5000 -12 % 0,30
Kiosk, bensin og service 1,00 14950 5200 -24 % 0,31
Grossistleddet 1,20 14250 6450 -25 % 0,24
Sum 85,05 1350036 456533 20,77

Flere former for matsvinn er imidlertid ikke inkludert i de offisielle matsvinntallene. Det gjelder 20 prosent oppdrettsfisk som dør i merdene, de fleste hann-kje som blir destruert rett etter fødsel, fordi vi her i landet holder geit først og fremst på grunn av melkeproduksjon til geitost, det gjelder verpehøns som blir gasset i hjel, når de ikke lenger verper nok egg, og det gjelder grønnsaker, korn og poteter som ikke blir høstet, men som pløyes ned i jorda. Gulrot, som er en stor produksjon her i landet, er heller ikke med i tallene for grønnsaker grunnet usikkerhet i datagrunnlaget. Vi har beregnet klimagassutslippene knyttet til matkasting for jordbruket under.

Klimagassutslipp fra matkasting
Fordelt på ulike ledd i produksjon og handel for 2020
Sektor Kg matsvinn per person Tonn CO2 totalt Tonn Matsvinn Endring fra 2015 Tap i mrd kr
Husholdninger 40,30 803100 216100 -6 % 12,51
Matvareindustrien 16,00 235900 86000 -1 % 3,48
Dagligvarehandelen 12,56 154000 67400 -21 % 2,53
Serveringsbransjen 2,56 51200 14100 -27 % 0,87
Jordbruket 8,17 31237 43883 N/A N/A
Sjømatnæringen 2,31 27760 12400 N/A 0,53
Offentlig sektor 0,90 17650 5000 -12 % 0,30
Kiosk, bensin og service 1,00 14950 5200 -24 % 0,31
Grossistleddet 1,20 14250 6450 -25 % 0,24
Sum 85,05 1350036 456533 20,77

Flere former for matsvinn er imidlertid ikke inkludert i de offisielle matsvinntallene. Det gjelder 20 prosent oppdrettsfisk som dør i merdene, de fleste hann-kje som blir destruert rett etter fødsel, fordi vi her i landet holder geit først og fremst på grunn av melkeproduksjon til geitost, det gjelder verpehøns som blir gasset i hjel, når de ikke lenger verper nok egg, og det gjelder grønnsaker, korn og poteter som ikke blir høstet, men som pløyes ned i jorda. Gulrot, som er en stor produksjon her i landet, er heller ikke med i tallene for grønnsaker grunnet usikkerhet i datagrunnlaget. Vi har beregnet klimagassutslippene knyttet til matkasting for jordbruket under.

Klimagassutslipp fra matkasting
Fordelt på ulike ledd i produksjon og handel for 2020
Sektor Kg matsvinn per person Tonn CO2 totalt Tonn Matsvinn Endring fra 2015 Tap i mrd kr
Husholdninger 40,30 803100 216100 -6 % 12,51
Matvareindustrien 16,00 235900 86000 -1 % 3,48
Dagligvarehandelen 12,56 154000 67400 -21 % 2,53
Serveringsbransjen 2,56 51200 14100 -27 % 0,87
Jordbruket 8,17 31237 43883 N/A N/A
Sjømatnæringen 2,31 27760 12400 N/A 0,53
Offentlig sektor 0,90 17650 5000 -12 % 0,30
Kiosk, bensin og service 1,00 14950 5200 -24 % 0,31
Grossistleddet 1,20 14250 6450 -25 % 0,24
Sum 85,05 1350036 456533 20,77