Jump to main content

Vi er på MatVinn-turné!

Si hei til Frityr-Frida – vår ombygde turnébil på vei for å bekjempe matsvinn.

Hele 450.000 tonn spiselig mat kastes i Norge hvert eneste år. Maten vi kaster i Norge kunne ha mettet en million mennesker. En halvering av matsvinnet er faktisk vurdert som et av de billigste og mest effektive tiltakene vi har for å redusere våre klimagassutslipp. Kasting av mat skjer i hele verdikjeden og alle må bidra for å nå målet om å halvere matsvinnet.

Sammen kan vi bekjempe matsvinn!

MatVinn-turneen

I prosjektet vårt MatVinn-turné skal vi reise rundt i en ombygd varebil som kjører på gjenbrukt frityrolje. Dette er en del av et større prosjekt Framtiden i våre hender har for å redusere matsvinnet. Frityr-Frida er en utradisjonell turnèbil, men vi har tatt henne i bruk for å ha et litt mer miljøvennlig fremkomstmiddel (enn en dieselbil) på veien, som også skal gi trivelig husly underveis. Videre demonstrerer også Frityr-Frida mengden energi og ressurser som forsvinner bort i matkastingen vår.

I flere år har vi gjennomført MatVinn-opplegget ved alle ungdomsskolene i Asker kommune, og i 2021/22 gjennomførte vi det også på utvalgte skoler i Innlandet. I følge NORSUS spiller kunnskap om holdbarhet og oppbevaring av mat blant barn og unge en vesentlig rolle i kampen mot matsvinnet.

Målsetningen med denne turneen er å kunne besøke ungdomsskoler som ligger litt utenfor allfarvei, og som vi dessverre vanligvis ikke har mulighet til å besøke fordi det er for tid- og kostnadskrevende. Turneen er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Uholdbar sløsing med mat

Gjennom MatVinn-turneen får skoleelevene kunnskap og forutsetninger for å bli matreddere. Nesten halvparten av matsvinnet skjer hjemme hos folk og vi trenger holdningsendringer og økt kunnskap for å lykkes med å halvere matsvinnet.

Les mer om hvorfor matkasting er et problem her.

Likevel kan ikke ansvaret for å redusere matsvinnet plasseres hos meg og deg. Vi trenger en matkastelov som forplikter matbransjen til å ta ansvar for å forebygge matsvinn – i alle ledd! Det jobbes for tiden med å utvikle en matkastelov. Vi mener det er helt avgjørende at vi får en god og forpliktende lov som gir matbransjen plikt til å forebygge matsvinn og pålegge donasjon når det er mulig. Bli med oss i kampen for en best mulig matkastelov!

Skriv under for en matkastelov her, og les om hvordan vi mener en matkastelov bør se ut her.

Framtiden i våre hender håper at vår MatVinn-turné bidrar til økt oppmerksomhet rundt matsvinn – og økt press for å få på plass en effektiv matkastelov.

Vil dere ha besøk av oss for å få mer kunnskap om hvordan bekjempe matsvinn? Ta kontakt på [email protected]!