Jump to main content

Money

Vi er alle påvirket av og delaktige i finanssystemet, selv om vi ikke merker så mye til det i hverdagen. Finansmarkedene er med på å avgjøre hvilke varer som produseres og hvilke deler av økonomien som gjør det godt. Men altfor ofte setter investorer økonomiske hensyn over samfunn, miljø og klima.

✦ Mot en mer bærekraftig finans

Vi arbeider for å endre finansaktørene slik at selskapene de investerer i ikke skader miljø og samfunn, men heller investerer i selskaper som er med på å utvikle verden i en mer bærekraftig og rettferdig retning.

Vi kan alle være med på å vise at vi bryr oss, og gi retning for hva pengene våre skal investeres i.

Oppdateringer innen finans

27. September 2022

✺ Win

Oljefondet setter mål om nullutslipp innen 2050!

Men vi er fremdeles ikke helt fornøyde. Oljefondet har fremdeles ikke satt mål for porteføljens totale utslipp innen 2025 eller 2030.

20. August 2021

✺ Win

Ekspertutvalg med viktige anbefalinger om oljefondets klimarisiko

Helt i tråd med det Framtiden i våre hender lenge har sagt, sier utvalget at oljefondet er tjent med, og bør med utgangspunkt i sitt mandat bidra til, at målene i Paris-avtalen nås, og at overgangen til et nullutslippssamfunn skjer på en ordnet måte.

13. May 2020

✺ Win

Klimaverstinger utelukket fra Oljefondet

For første gang har Norges Bank besluttet å utelukke selskaper på bakgrunn av klimakriteriet.

05. April 2019

✺ Win

Oljefondet kaster ut kullgiganter

Investeringer i kull for 36 milliarder kroner vil nå kastes ut av Oljefondet etter at Regjeringen endrer retningslinjene.

08. March 2019

✺ Win

Oljefondet trekker seg ut av 134 olje- og gasselskaper

Vi har jobbet for at oljefondet skal ut av all fossil energi i mer enn 10 år og feirer dette som et stort fremskritt. Dette utgjør investeringer for rundt 70 milliarder kroner.

13. September 2017

Oljefondet avslørt til å ha over 100 milliarder kroner i verdens verste klimalobbyister

Oljefondet investerer over 100 milliarder kroner i åtte av de ti selskapene som bidrar aller mest til å sabotere klimareguleringer.

– Denne avsløringen aktualiserer spørsmålet hvor sparepengene til det norske folk skal plasseres, spør Anja Bakken Riise.

31. March 2017

✺ Win

Alle norske banker har nå trukket seg ut av Dakota Access Pipeline

Etter at DNB endelig solgte seg ut av oljerøret Dakota Access Pipeline i USA, er alle norske banker har nå trukket seg ut. Våre medlemmer og engasjement fra forbrukere har vært avgjørende.

Rapporter

Banking on thin ice

This report covers the role of Nordic banks in financing the fossil fuel industry. It is based on financial research conducted by Profundo, the Netherlands based research and advice consultancy, into the investment and credit flows of 10 Nordic banks into fossil fuel companies over the period January 2016 – June 2022, as well as assessments of the fossil fuel-related policies of these banks conducted by Reclaim Finance.

Våre fagfolk på finans

Lucy Brooks

Fagrådgiver

Phone: 94149654

E-post: [email protected]

Pia A. Gaarder

Spesialrådgiver

Phone: 997 88 235

E-post: [email protected]

Åsa Paaske Gulbrandsen

Politisk rådgiver (I permisjon)

Phone: 480 07 292

E-post: [email protected]