Jump to main content

Sustainable consumption

Flere av de store utfordringene verden står overfor skyldes vårt høye forbruk av miljøbelastende varer og tjenester. Siden 1990 har vi nordmenn doblet forbruket vårt, og ingen i Europa bruker mer penger på oppussing enn oss.

Slik kan vi få til et redusert forbruk


Her kommer alle våre flotte løsnigner

Tips til et redusert forbruk

Aktuelle rapporter

Våre fagfolk på forbruk

Liv Thoring

Seniorrådgiver/utreder

Phone: 481 54 911

E-post: [email protected]

Ingrid Kleiva Møller

Fagansvarlig bærekraftig mat

Phone: 93 67 76 76

E-post: [email protected]