Jump to main content

Testamentarisk gave

La din arv bidra i arbeidet for solidaritet og miljø.

En testamentarisk gave er en mulighet for deg til å bidra med hjertesakene dine, selv etter du har selv gått bort. Framtiden i våre henders arbeid er basert på omsorg for jordas natur og klima – og rettferdighet for mennesker som lever i fattigdom. Vår visjon er at det skal være mulig for alle, også våre etterkommere, å leve et trygt og verdig liv på en livskraftig klode. Velger du å gi arbeidet vårt en testamentarisk gave, vil den bli mottatt med ydmykhet og stor takknemlighet!

Vi sprer kunnskap, legger fram løsninger og påvirker politikk, næringsliv og opinion. Testamentariske gaver styrker dette viktige arbeidet.

Framtiden i våre hender er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst uavhengig. Erik Dammann stiftet organisasjonen i 1974. Vi vokser, og har nå over førti tusen medlemmer. En testamentarisk gave til Framtiden i våre hender er fritatt for arveavgift.

Eksempel på et testamente

Ditt engasjement og ønske om å bidra må nedskrives i ditt testamente. Da er du også trygg på at arven etter deg forvaltes slik du ønsker det. Du kan testamentere bort løsøre, fast eiendom, penger og verdipapirer. Under finner du et eksempel på et testament som du eventuelt kan bruke som utgangspunkt når du skal utforme ditt eget. Du kan gjøre de fleste vurderingene av hvem du vil tilgodese selv, men det er ofte fornuftig å prate med en advokat for å sikre at testamentet blir gyldig og praktisk gjennomførbart.

Les mer om testamentariske gaver.

Kontakt oss om testament

Ønsker du å tilgodese Framtiden i våre hender i ditt testament og har spørsmål til hvordan dette skal gjøre, kan du komme i kontakt med testamentansvarlig Andreas Loe på tlf: 22 03 31 50 eller på e-post: [email protected].