Jump to main content

Gaver og donasjoner

Det fins en rekke måter du kan støtte oss økonomisk.

Det er mange som ønsker å gi og motta gaver til et godt formål. Vårt arbeid er basert på bidrag fra enkeltpersoner. Vi setter derfor enormt stor pris på alle typer bidrag som vil gi oss større gjennomslagskraft. Sammen kan vi gjøre framtiden grønnere og mer rettferdig!