Jump to main content

Bærekraftig og lokal mat på folkehøgskolen

Er et prosjekt med tilbud til folkehøgskoler om støtte til å videreutvikle sitt arbeid med bærekraft på menyen og i undervisning.

Formålet er å bidra til skolene tilbyr gode, sunne og bærekraftige måltider og at elevene blir mer bevisste på maten de spiser gjennom praktiske erfaringer og aktiviteter. Mat er en hverdagsnær og konkret innfallsvinkel til bærekraft som knytter skolens praktiske drift og pedagogiske arbeid sammen. Skolene velger selv hva de vil jobbe med og fokuserer på ett eller flere tema:

  • Matproduksjon på skolen
  • Lokal mat og samarbeid med en lokal matprodusent
  • Matsvinn og overskuddsmat
  • Mer grønt på menyen

Vi vil støtte og inspirere gjennom å tilby arenaer for erfaringsutveksling og ny kunnskap, besøk, oppfølging og materiell.

Etter et pilotår starter hovedprosjektet høsten 2023 og varer til og med våren 2026. Skoleåret 23/24 deltar: Rønningen, Sogndal, Trondheimsfjord, Arbeiderbevegelsen, Nordfjord, Seljord, Elverum, Fjordane, Solborg, Svalbard, StUF, Fana og Lundheim.