Jump to main content

Contact us

Adress: Økernveien 94, 0579 Oslo. Google maps

Telephone: 22 03 31 50

E-mail: [email protected] 

Employees

Ledelse

Kommunikasjonsavdelingen

Håvard Langmoen

Kommunikasjonsrådgiver

Phone: 932 77 377

E-post: [email protected]

Petter Slaatrem Titland

Kommunikasjonsrådgiver

E-post: [email protected]

Arne Storrønningen

Redaktør - Magasinet

Phone: 913 94 630

E-post: [email protected]

Anne Kari Garberg

Pressekontakt / Kommunikasjonssjef

Phone: 942 37 449

E-post: [email protected]

Knut-Erik Helle

Kommunikasjonsrådgiver

Phone: +47 928 24 245

E-post: [email protected]

Elin Espmark Wibe

Kommunikasjonsrådgiver

Phone: 489 50 212

Sindre Olav Edland-Gryt

Kommunikasjonsrådgiver

Phone: 90672179

E-post: [email protected]

Fagavdelingen

Ingrid Kleiva Møller

Fagansvarlig bærekraftig mat

Phone: 93 67 76 76

E-post: [email protected]

Pia A. Gaarder

Spesialrådgiver

Phone: 997 88 235

E-post: [email protected]

Carin Leffler

Fagrådgiver

Phone: 995 302 45

E-post: [email protected]

Liv Thoring

Seniorrådgiver/utreder

Phone: 481 54 911

E-post: [email protected]

Lucy Brooks

Fagrådgiver

Phone: 94149654

E-post: [email protected]

Politisk avdeling

Embla Husby Jørgensen

Politisk rådgiver

Phone: 99577533

E-post: [email protected]

Solveig Skaugvoll Foss

Politisk rådgiver

Phone: 412 21 466

E-post: [email protected]

Åsa Paaske Gulbrandsen

Politisk rådgiver (I permisjon)

Phone: 480 07 292

E-post: [email protected]

Hverdagsmiljø og lokallag

Line Skåland Aurlien

Prosjektleder Trøndelag

Phone: 974 10 619

E-post: [email protected]

Johan Nils Swärd

Prosjektleder Tromsø

Phone: 463 69 116

E-post: [email protected]

Marie Nyborg

Prosjektleder Tromsø

Phone: 467 50 569

E-post: [email protected]

Mai-Britt Vestergaard

Prosjektmedarbeider Innlandet

Phone: 461 20 859

E-post: [email protected]

Torje Hausvik Olsen

Lokallagskoordinator

Phone: 481 39 548

E-post: [email protected]

Åsta Skjervøy

Prosjektleder

Phone: 996 23 698

E-post: [email protected]

Else Mari Fauske

Prosjektleder Innlandet

Phone: 45 25 13 55

E-post: [email protected]

Camilla Tysland Lillehagen

Regionleder Innlandet

Phone: 97102554

E-post: [email protected]

Hanne Mork Hamre

Prosjektleder Trøndelag

Phone: 48214453

E-post: [email protected]

Marte Fordal Meland

Regionleder Trøndelag

Phone: 466 95 992

E-post: [email protected]

Svein Gunnar Karlstrøm

Daglig leder, FIVH Nord

E-post: [email protected]

Steinar Alsos

Avdelingsleder

Phone: 91831193

E-post: [email protected]

Astrid Bjerke

Prosjektleder

Phone: 970 12 631

E-post: [email protected]

Markedsavdelingen

Anastasiia Myrvoll

Teamleder verving

Phone: 918 86 262

E-post: [email protected]

Anette Paulsberg

Teamleder verving

Phone: 90140602

E-post: [email protected]

Lisa Kløfta

Grafisk rådgiver

Phone: 482 80 259

E-post: [email protected]

Administrasjonsavdelingen

Jenny Kviberg

Administrasjonsrådgiver

Phone: 22 03 31 50

E-post: [email protected]

Akhlilu Gebrat

Administrasjons- og økonomirådgiver (I permisjon)

Phone: 22 03 31 50

E-post: [email protected]

Toril Høgsand

Medlemsrådgiver

Phone: 220 33 150

E-post: [email protected]

Line Kviberg

Personalsjef

Phone: 922 46 698

E-post: [email protected]

Magnus Salte

Økonomi- og administrasjonssjef

E-post: [email protected]

Andre