Jump to main content

Mer norsk plantemat

Framtiden i våre hender jobber for at vi skal spise og produsere mer bærekraftig mat – både mer grønnsaker, frukt, korn og villfisk, og mindre, men bedre kjøtt – samtidig som vi mener bønder og fiskere skal sitte igjen med mer av verdiskapingen i matsystemet.