Jump to main content

Matsvinn

Maten vår bidrar til høye klimagassutslipp, naturødeleggelser, bruk av miljøgiftige kjemikalier med mye mer. Derfor jobber Framtiden i våre hender for å få redusert svinn av spiselig mat både i husholdnigene og i matbransjen.