Jump to main content

Framtiden i våre hender 50 år!

Vil du bidra med årets viktigste bursdagsgave? 🎉 I år er det 50 år siden Framtiden i våre hender ble stiftet og sakene vi jobber for er mer aktuelle enn noen gang. Det enorme overforbruket fortsetter å øke, samtidig som naturressursene minker og effektene av klimaendringene blir tydeligere for hver dag.

1974-2024: Framtiden i våre henders første leder og initiativtaker Erik Dammann og nåværende leder Anja Bakken Riise. (Foto: Ihne Pedersen)

Din støtte er avgjørende i arbeidet for en mer bærekraftig og rettferdig verden. 🌍

Hva bidrar jeg til?

  • Sette overforbruk på dagsordenen
    Din støtte bidrar til at vi kan jobbe for å skape et mer bærekraftig forbruksnivå og holde oss innenfor planetens tålegrenser.

  • Mindre matsvinn og mer bærekraftig matproduksjon
    Matproduksjon står for nærmere en tredjedel av de globale klimautslippene. Vi jobber for å kutte i matsvinnet, redusere kjøttforbruket og øke produksjonen av norsk plantebasert mat.
  • Bærekraftig tekstilindustri
    Produksjon av tekstiler og sko har stor innvirkning på miljø og arbeidere. Du er med på å påvirke både næringsliv og politikere til å sikre respekten for arbeidere og natur. Vi jobber for at klesindustrien skal bremse overproduksjonen og gi trygge arbeidsforhold for tekstilarbeiderne.

Takket være medlemmer og støttespillere kan vi vise til en historie med viktige gjennomslag.