Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Vi har beregnet klimagassutslippet fra strøm levert kundene i Norden til i gjennomsnitt 107 gram CO2-ekvivalenter pr kWh de siste fem årene (2002- 2006). Vi mener dette er egnet som mål på hva norsk strømforbruk forårsaker av klimagassutslipp.
pdf pdf Les mer i arbeidsnotat 2/2008: Klimagassutslipp fra nordisk elkraft 86.85 Kb

En typisk norsk familie har til sammen reist ni ganger rundt kloden de siste fem årene. Vi har sett på hvor mye en gjennomsnittlig norsk tobarnsfamilie har reist og hva familien har kjøpt de siste fem årene.
pdf  Les hele arbeidsnotatet "Den norske forbruksfesten" her. 70.24 Kb
Framtiden i våre hender har gått gjennom FN-statistikk  og sammenlignet nordmenns CO2-utslipp per innbygger med andre folks utslipp.
Om de fattiges bistand til de rike. Omvendt bistand, eller I-hjelp, skyldes fortrinn industrialiserte land har i vare og kapitalmarkedet, med bakgrunn i en skjev inntektsfordeling mellom rike og fattige land.
pdf  Les hele rapporten "I-hjelpen 2007". 268.83 Kb
I fjor ble det satt nye rekorder for en rekke forbruksvarer. Salget av TV-apparater økte med hele 40 prosent, mens radiosalget passerte 1,5 millioner.
pdf  Les hele rapporten Økologisk utsyn 2007 697.06 Kb pdf

Framtiden i våre hender (FIVH) har gått gjennom porteføljen til Statens Pensjonsfond Utland, og funnet at mer enn 11 prosent av aksje- investeringene i fondet er i selskaper som driver med kull, olje og gass.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Statens Pensjonsfond dobler klimaødeleggelsen". 145.48 Kb .
Framtiden i våre hender og ForUM la den 15. nov frem en alternativ strategi som viser hvordan Norge kan bli et foregangsland i klima- og bærekraftspolitikken. Dette er et svar på Regjeringens strategi for bærekraftig utvikling. pdf
Framtiden i våre hender støtter målet om å gi fattige land større markedsadgang til Norge, og støtter derfor gjennomgående UDs konklusjoner.
pdf  Les mer om Framtiden i våre hender sitt innspill til UDs gjennomgang av det norske handelsregimet. 87.63 Kb
Når nordmenn skal få penger til å yngle, har de liten fokus på etiske- og miljømessige standarder i selskapene de investererer i. Under 1 prosent av den totale kapitalen som investeres i fond gjøres i spesialiserte etiske fond. 
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Fortsatt lav andel etiske fond i Norge" 121.33 Kb
Sammenlignet med fly kommer høyhastighetstog miljømessig svært godt ut.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Energieffektive høyhastighetstog"

Særavgiftsutvlget skal blant annet vurdere hvordan avgiftssystemet kan vris i en mer miljøvennlig retning.
pdf  Les Framtiden i våre hender sine innspill til Særavgiftsutvalget.

En tusenlapp i skattegave, og subsidierte billetter. Det er belønningen staten gir folk som tar en forurensende flytur til utlandet.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Du flyr - staten betaler" 80.54 Kb
Norge har Europas suverent høyeste utslipp av NOx per innbygger. For å unngå en meget pinlig situasjon for Norge, må vi kutte utslippene med 38 500 tonn på de to og et halvt årene som gjenstår til fristen i Gøteborgprotokollen utløper.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet NOx-Norge: Verst i Europa 334.51 Kb
Norge har mer enn nok fornybar energi til eget behov – men samtidig et globalt ansvar.
pdf  Les hele innspillet til Olje- og energidepartementet 53.88 Kb