Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Vi har fire selvstendige forslag til hvordan Statens Pensjonsfond Utlands (Oljefondet) etikk kan videreutvikles.
I løpet av de siste årene har en rekke fond i andre land investert store beløp i miljøteknologi og fornybar energi. Nederlandske og amerikanske pensjonsfond satser miliardbeløp på fornybar energi. Disse fondene må vår egen finansminister lære av. 
EU-kommisjonen fremmer forslag til direktiv for å innlemme luftfarten i EUs kvotesystem. Framtiden i våre hender er enig i at luftfarten i større grad må betale for utslippene sine, og har flere forslag til forbedringer. 
I hvilken grad bidrar norske kommersielle aktører i Nepal til oppfyllelse av FNs tusenårsmål?
pdf  Les mer i arbeidsnotat 4/2008 "Man må ha Nepal i hjertet" 242.21 Kb
Norske offentlige innkjøpere stiller ikke krav om etikk i sine innkjøp - og utnytter dermed ikke handlingsrommet de har. Norske myndigheter framstår i europeisk sammenheng som bremseklosser i dette arbeidet.
Norge importerte over en halv million tonn soya i 2007, og denne importen legger beslag på et areal på mer enn 240 000 fotballbaner.  Les rapporten om hvordan økt norsk soyaforbruk ødelegger natur i Brasil - og om botemidler.
Når CO2 fra Kårstø og Mongstad skal transporteres og lagres, er det viktig å fokusere på tre forhold i videre konsekvensutredninger, skriver Framtiden i våre hender i sin høringsuttalelse til SFT.
Regjeringen foreslår å utlyse 104 nye blokker. De fleste er omstridt blant fagfolk på miljø og forurensning. Framtiden i våre hender mener at utslippsveksten fra olje- og gassektoren må stoppes.
Satsingen på jernbane, godstransport til sjøs og landbasert kollektivtransport må økes kraftig, mens all planlagt kapasitetsøkning i vei- og flytransporten skrinlegges. Dette skriver FIVH i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan.
Framtiden i våre hender er opptatt av norsk næringsliv skal ha de samme miljø- og etikk standardene når de opererer i utviklingsland som de har hjemme. Det er dessverre ikke alltid slik.
Norsk energibistand har de siste årene i stadig større grad gått til storskala vannkraft på bekostning av fattigdomsreduserende energitiltak som sol-, vind-, og biomassenergi.
pdf
DnB Nor offentliggjorde 27.2.08 at deres barnefond endelig skal kaste ut verstingsselskapene Wal-Mart og Honeywell. Det er likevel fremdeles langt igjen før man kan si at DnB tar etikk på alvor.
Siste nytt i saken: Framtiden i våre hender roser DnB NOR
Statens forurensningstilsyn har foreslått å etablere et rapporteringssystem for biodrivstoff. Problemet er at systemet ikke viser om biodrivstoffet faktisk er klimavennlig, eller om det forårsaker sult.
Avgiftssystemet bør vris i mer miljøvennlig retning og i større grad bidra til at ”Forurenser betaler-prinsippet” følges.
pdf  Les hele høringsuttalelsen om Grønn skatteveksling her. 131.72 Kb
Biodrivstoff skal redusere klimagassutslipp. Men det må sertifiseres at så skjer, og at biomangfold og matsikkerhet ivaretas. Uten dette er det bedre å utsette påbudet.