Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Den rød-grønne regjeringen har bevilget mer til jernbane enn sine forgjengere, men det er fortsatt langt igjen til det er hurtigtogsfart på norsk jernbaneutbygging.
En gjennomgang av etikkarbeidet til ti av de største tur- og fritidstøyaktørene i Norge avslører generelt svake etiske retningslinjer og mangelfulle rutiner for oppfølging. Bransjen preges av svært lite åpenhet rundt sitt etikkarbeid og om hvilke leverandører som benyttes.
Ingen av de 25 kleskjedene som Framtiden i våre hender har kartlagt i en ny undersøkelse stiller klare krav til sine leverandører om at disse skal betale arbeiderne en levelønn, dvs. en anstendig lønn som dekker grunnleggende behov.
Nordmenns forbruk av klær bidrar årlig til utslipp av minst 2,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter - eller like mye som 750 000 biler. Det viser en beregning fra Framtiden i våre hender. Klesimporten er mer enn fordoblet siden 1990.
Framtiden i våre hender har sammenlignet klimagassutslippene fra nordmenns flyreiser med utslippene fra den norske personbilparken, og funnet ut at klimapåvirkningen er nesten lik.
Norsk næringsstruktur og eksport er fortsatt dominert av ressurs- og miljøbelastende produkter, en situasjon myndighetene aktivt støtter gjennom sin nærings- og skattepolitikk. Året 2007 viste rekorder i oljeinvesteringer og klimagassutslipp, fremkommer det i en ny rapport fra Framtiden i våre hender.
Nordmenn må gå fra en luksuriøs til en komfortabel livsstil. Det er en av anbefalingene i en ny rapport hvor tre bidragsytere fra henholdsvis Nepal, Nigeria og Brasil har analysert norsk klimapolitikk basert på offisielle dokumenter og utslippsstatistikk. 
Det mest virkningsfulle klimatiltaket er å begrense antallet biler, samtidig som man vrir nybilsalget i retning av lavutslippsbiler. For å oppnå begge disse målene bør man ytterligere differensiere engangsavgiften på nye biler, gjennom økninger for de mest forurensende bilene og ikke gjennom reduksjoner for de mindre forurensende.
Et moderne høyhastighets jernbanenett vil være ryggraden i transportsystemet i et framtidsrettet, klimavennlig og energieffektivt samfunn, og overflødiggjøre en rekke flyplass- og motorveiutbygginger. All framtidig utredning og planlegging av høyhastighetstog må være basert på offisielle standarder, det vil si hastigheter på mer enn 250 km/t.
Studenter ved Handelshøyskolen i Bodø lærer mest om etikk. Det viser vår gjennomgang av undervisningen ved 11 høyskoler og universiteter. De fleste av landets økonomistudenter lærer minimalt om etikk og samfunnsansvar.
Det norske private forbruket økte dramatisk i 2007. En økning på over 6 prosent på ett år, målt i faste kroner, er den største veksten i noe enkelt år siden 1985. Det ble satt en rekke forbruksrekorder.
For å flytte mennesker og gods fra vei til bane, må budsjettmidlene flyttes likeså.
Norsk energibistand preges av satsing på ett eneste selskap, og på en eneste energikilde. FIVH foreslår for Utenrikskomiteen at det settes av hundre millioner kr til solenergi i fattige land. Fangst og lagring av karbon har ikke noe i bistandsbudsjettet å gjøre.
Framtiden i våre hender har gitt innspill til Olje- og energidepartementets budsjett for 2009: Bevilgningene til seismikk må heller må brukes til forskning på ny fornybar energi, nettariffen må tredobles og det må ikke bevilges penger til forskning på nye fossile energikilder.
-Hvis folk skal ta klimaproblemene alvorlig og ta klimavennlige valg, må grønne skatter få større plass i statsbudsjettet, sa Framtiden i våre hender i sitt innspill til Stortingets finanskomité.