Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Mektige lobbykrefter i luftfartsbransjen må ikke få gjennomslag for at dagens CO2-avgift innenlands på flydrivstoff skal fjernes. Det skriver Framtiden i våre hender i en høringsuttalelse til Miljøverndepartementet. Høringen gjelder det nye  EU-direktivet som skal inkludere luftfarten i kvotesystemet.
Framtiden i våre hender har satt sammen en del fakta om jula, og vi kan slå fast  at den norske julehandelen ikke er særlig miljø- og klimavennlig. 
Det er slående hvor systematisk krisens virkninger på forbruket har slått ut til fordel for miljøet. 2009 var et unntak fra det sterkt økende forbruket i Norge. Det private forbruket per person falt for første gang etter 1990, med vel én prosent.
Regjeringen foreslår en dobling av støtten til ren energi i utviklingsland, - at budsjettposten økes med 805 millioner. Dette er i utgangspunktet veldig bra, men Framtiden i våre hender er skeptiske til at Regjeringen tilgodeser Norfund med hele 485 av disse millionene, fordi norsk energibistand som så langt har gått via Norfund har gått til storskala vannkraftutbygging.
Regjeringen holder ikke det den lover og årets Statsbudsjettet bidrar ikke til at Norge når sine klimamål,  er blant budskapene i Framtiden i våre hender sitt høringsinnspill til Finanskomiteen.
En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at Norge henger etter Sverige innen fem av seks fornybare energikilder. Totalt produserte Sverige 196 TWh, mens Norge produserte 145 TWh i 2009.
De klattvise utbyggingene i InterCity-området gir små tidsinnsparinger til tross for høye kostnader. Toget rekker ikke å få opp farten på de korte strekningene som bygges ut.
Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er nest dårligst i Europa til å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Bare Tyrkia er dårligere. Danmark er vinneren foran Island og Portugal. Så følger Spania, Finland, Tyskland og Østerrike.
Framtiden i våre hender mener det nå er på tide å ta inn behovet for redusert kjøttforbruk og kjøttproduksjon i landbruks- og matpolitikken. Vi vil at Norge skal være foregangsland i å slutte med landbruksdumping og dessuten åpne for økt import av enkelte landbruksvarer fra utviklingsland. Vi ønsker sterkere klimatiltak, og støtter ministerens varslede gjenopptakelse av beredskapslagring av korn.
Framtiden i våre hender har sammen med Forum for utvikling og miljø (ForUM) spilt inn endringsforslag til forvaltningen av Oljefondet (Statens pensjonsfond Utland).

Framtiden i våre hender har gitt innspill til Klimakur 2020. Klimakuren foreslår til tak som kan gi oss starten på et fremtidig lavutslippssamfunn, men mandatet om å foreslå kutt for 12 - 14 millioner tonn er alt for svakt.

Årets russ kan ikke føle seg sikre på at deres røde og blå dresser er produsert under etisk tilfredsstillende kår, på tross av at Russeservice og Russedress, de to største leverandørene, har etiske retningslinjer.
Olje og energidepartementet har anbefalt å utlyse totalt 100 blokker eller deler av blokker. Framtiden i våre hender mener aktivitten på sokkelen må ned dersom Norge skal klare å kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene sine.
Norske tog har en snittfart på 75 km/t, mens de franske har en snittfart på 227 km/t. Dermed er norske tog blant de tregste i Europa, ifølge en undersøkelse Framtiden i våre hender har gjort.
Det første halvannet året av finanskrisen skjøv verdens økonomiske tyngdepunkt ytterligere mot Kina og India. Den senket investeringene langt mer enn forbruket. En rekke land bevilget stimuleringspakker. Kinas var den største, og blant de grønneste. Norge, med sin kraftige økonomiske buffer, gikk langt på vei gått klar av de verste konsekvensene. En av miljøfordelene med krisen var reduserte klimagassutslipp.