Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Visste du at nordmenn legger beslag på halvannen gang mer jordbruksareal enn det som er tilgjengelig per person i verden?

Lurer du på om norsk forbruk er miljøvennlig? Eller hvilke deler av forbruket som belaster miljøet mest? Du finner svaret i vår rapport «Forbruket i et miljøperspektiv».
Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er på en desidert jumboplass i Europa når det gjelder å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Danmark er vinneren foran Island og Portugal. Så følger Spania, Østerrike, Finland og Tyskland.
Kun to av 18 undersøkte selskaper i kles og elektronikkbransjen har åpne leverandørlister. De lar heller ikke omverden få innblikk i andre viktige deler av sitt etikkarbeid. Dette viser en fersk rapport fra Framtiden i våre hender.
Mattilsynet vil ha en helhetsvurdering av økologisk mat og produksjon. Framtiden i våre hender reagerer blant annet på at de som skal gjøre jobben langt på vei har forhåndskonkludert.

Norge er ledende i verden innen forskning og produksjon av solenergi, men på en pinlig jumboplass når det gjelder å bruke sola til oppvarming på hjemmebane, viser nye tall fra Framtiden i våre hender. Sverige og Danmark ligger langt foran oss  og øker stadig forspranget.

Til høsten kommer Klimameldingen som skal vise hvordan Norge kan redusere sine utslipp basert på anbefalingene som kom i klimakur. Framtiden i våre hender jobber for at vi raskest mulig skal begynne arbeidet med å bygge en infrastruktur som kan skape et lavutslippssamfunn.
Dersom alle gjenværende olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel blir hentet opp og brent av, vil det gi utslipp på nærmere 18 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer Norges klimagassutslipp gjennom 331 år.
Mens nordmenn klager over høye strømpriser er det andre som har minimalt med strøm. Norske husholdninger bruker i løpet av ett år nesten like mye strøm som alle husholdningene i Afrika sør for Sahara (eksklusiv Sør-Afrika).

pdf  Norges strømforbruk nesten like høyt som Afrikas
Regjeringens bærekraftsstrategi skal revideres, og Framtiden i våre hender har sammen med  ForUM for utvikling og miljø kommet med anbefalinger. Den har stort forbedringspotensiale.
Omsetningen av økologiske matvarer i Norge er liten, mindre enn i de fleste vesteuropeiske land – og langt mindre enn i Sverige og Danmark. Matvarekjedene og det offentlige får skylda i en ny rapport fra Framtiden i våre hender.
Framtiden i våre hender har gitt innspill til Statsbudsjettet for 2012. Vi foreslår å øremerke 200 millioner til elektrifisering av landsbygda i utviklingsland ved hjelp av solenergi, og 200 millioner til utbygging av solenergiparker som kan forsyne industri og sentrale strøk med elektrisitet.
Framtiden i våre hender har gitt innspill til Statsbudsjettet for 2012. Vi foreslår en kraftig økning i Enovas rammebudsjett og støtte til den enkelte husholdning.
Norske husholdninger hadde nesten dobbelt så høyt strømforbruk som svenske i 2009. Samtidig viser beregninger Framtiden i våre hender har gjort at bare 0,6 prosent av husholdningene har fått støtte til energisparingstiltak fra ENOVA.
Høringskommentar til "Innføring av nye krav for drivstoff og biodrivstoff" fra Klima- og forurensingsdirektoratet fra Framtiden i våre hender.