Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Slik kan Oljefondet bidra til en klimaløsning. Les Framtiden i våre henders nye rapport.

Framtiden i våre hender har i en ny rapport beregnet hvor mange dyr vi spiser i løpet av livet, og hva dette betyr for klimaet.

En undersøkelse fra Framtiden i våre hender av hva som skjer med overflødige tekstiler fra norske kleskjeder.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) jobber med å markedsføre egg og kjøtt mot norske forbrukere. Dette notatet forklarer bakgrunnen for opprettelsen av OEK, finansieringsmodellen og resultater.

Last ned notatet her!

Framtiden i våre hender krever i et høringsinnspill til Olje- og energidepartementet at ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte arealer (TFO) avvikles.
Foto: Mattis Folkestad, NRK P3/flickr/CC
Regjeringen lovte å øke bruken av grønne skatter kraftig. I stedet har det motsatte skjedd, viser ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Veksten i det private forbruket har stagnert de siste årene, på tross av økte lønninger. Det er godt nytt for miljøet, mener Framtiden i våre hender.

På fredag 2. november var det  høringsfrist for «Masterplan for Gardermoen». Masterplanen handler i korte trekk om å berede grunnen for å bygge en tredje rullebane, slik at flyplassen er rustet til å møte mer enn en dobling i flytrafikken de neste 20-30 årene.
I 2007 la Avinor fram sin strategi for hvordan de skulle redusere klimagassutslippene i luftfarten fram mot 2020. Siden den gang har utslippsveksten fra nordmenns flyreiser  tilsvart klimaeffekten av nesten  1 mill. tonn CO2
Tar norske kommuner etiske hensyn i sine anskaffelser?
En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at Norge fortsetter å tape i forhold til Sverige når det gjelder å produsere fornybar energi. Norges produksjon falt med 7 TWh i 2010, mens Sverige økte sin med 15 TWh. Grønne sertifikater og nytt klimafond vil neppe bedre situasjonen.
Framtiden i våre hender har laget en rapport som viser hvordan Norge kan kutte utslippene med 30 til 40 prosent innen 2020.
De siste 30 årene har timelønnen økt med 65 prosent, regnet i kjøpekraft. Kunne det vært en idé å erstattet noe av lønnsveksten med mer fritid? Det ville gitt reduserte klimagassutslipp - og kanskje et mindre stressende liv.
De viktigste avgjørelsene vedrørende neste års statsbudsjett tas i løpet av de neste ukene, og 12. mars starter regjeringens årlige budsjettkonferanse. Framtiden i våre hender arbeider nå for å få våre viktigste saker inn i statsbudsjettet, blant annet økt satsing på tog og solenergi.
Artikkelen er flyttet hit.