Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Nordmenns flyreiser bidrar nå til mer til klimaendringer enn all personbiltrafikk i Norge til sammen.
Les mer i arbeidsnotatet  Les mer i arbeidsnotatet "Flytrafikk og miljø"
Økologiske konsekvenser av den norske økonomiske utviklingen i 2004.
pdf  Hele rapporten "Økologisk utsyn 2005" (pdf) 460.74 Kb

Norge produserer stadig mer avfall. Vi genererte til sammen 1,7 millioner tonn husholdningsavfall (378 kg
per person) i år 2004. Sammenlignet med de største industrilandene i Europa er Norge det landet som genererer mest kommunalt søppel.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Norge på søppeltoppen".

Norge ga 14,9 milliarder kroner i bistand til utviklingsland i 2004. Samtidig mottok vi nordmenn en gavepakke fra de fattige som var mer enn 10 milliarder kroner større.
pdf  Hele rapporten: I-hjelpen 2005 (pdf) 521.02 Kb

Sponsing, reklame og partneravtaler er noe som angår så godt som alle norske grunnskoler. 93 % av de 753 rektorene som deltok i vår undersøkelse svarte at deres skole på en eller annen måte hadde mottatt varer eller tjenester gjennom sponsing, reklamefinansiering eller partneravtaler med næringslivet de siste to skoleårene.

Transportutslippene fra en langreist middagstallerken utgjør en tidel av de totale utslippene som måltidet medfører. Utslippet fra kjøttproduksjonen overskygger langt forskjellene som skyldes frakt av maten fra åker og slakteri frem til forbrukeren.
pdf  Les mer i arbeidsnotat 10/05 "Kortreist, langreist eller vegetarisk? Sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp". 116.85 Kb
Framtiden i våre henders miljøindeks viser en liten bedring i miljøstatusen for Norge. Forbedringen i miljøindeksen skyldes i hovedsak lavere utslipp av klimagasser i indeksåret, og i noe mindre grad et redusert forbruk av plantevernmiddel.
pdf Les mer i arbeidsnotatet "Miljøindeks 2005". pdf

Danmark er best i Skandinavia, mens SV og de rødgrønne får det travelt om vi skal holde tritt med svenskene.
pdf  Les mer i arbeidsnotat nr 08/2005 "Norge dårligst i Skandinavia på grønne skatter" pdf
De siste fire årene har SVs vilje til å bevilge penger til miljøformål over Statsbudsjettet vært markert større enn de andre partienes. Frp viser fortsatt en sterk motvilje mot miljøbevilgninger, og har i snitt foreslått 23 prosent kutt. Undersøkelsen viser også at Ap og Sp har foreslått større bevilgninger til miljøformål enn Venstre, Høyre og KrF. Totalt sett er partienes vilje til å satse på miljøformål i statsbudsjettet mindre enn i forrige stortingsperiode. pdf
Framtiden i våre hender har sammenlignet økosatsing i Coop i Sverige, Norge og Danmark. Danmark har nesten 8 ganger - og Sverige mer enn 7 ganger - så mye økovarer i sitt sortiment som det Norge har.
pdf  Les mer i arbeidnotatet "Coop Norges øko-satsing: Sinke i Norden".

Norge har hatt desidert høyest utslippsøkning av CO2 av ti industriland. Norges CO2-utslipp har økt med nesten 24 prosent per innbygger fra 1990 til 2003.
pdf  Les mer om våre forslag til løsninger i arbeidsnotatet "Norges CO2-utslipp øker raskest". 145.04 Kb

Skatteendring kan redusere jobbkjøring fra Akershus til Oslo med 11 000 biler pr dag. Vi krever derfor at skattesystemet nå snus på hodet – fra å være i favør av bilen til å bli i favør av kollektivtrafikken.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Skattesystemet øker rushtrafikken" pdf

I dag blir arbeidstaker fordelsbeskattet hvis arbeidsgiver subsidierer månedskort til kollektivtransport. Har arbeidstaker tilgang på gratis parkering på arbeidsplassen, blir vedkommende ikke fordelsbeskattet. Skattesystemet må snus på hodet.

pdf  Les mer om våre krav til Finansdepartementet. 45.66 Kb

Nesten en millard aksjefondkroner er investert i selskaper som produserer masseødeleggelses-våpen, begår miljøovertramp eller tilbyr begredelige arbeidsvilkår for sine ansatte.
pdf Les mer i arbeidsnotatet "Verstingselskaper i aksjefond".329.59 Kb
Sverige er kommet mye lenger enn Norge på de to viktigste områdene ­ klima og biologisk mangfold. ”En ny union med Sverige ville vært en fordel for miljøet”, sier Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender lett ironisk.
pdf Les mer i jubileumsrapporten "100 år uten Sverige ­ - et miljøproblem?" 471.89 Kb