Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Skal en uforpliktende veileder eller en forskrift med sterkere føringer, regulere markedsføring i skolen?
Framtiden i våre hender har levert innspill til Kunnskaps- departementets høring om regulering av reklame i skolen.
Fondsforvaltere spiller en sentral rolle i utformingen av metodene og prinsippene som ligger til grunn for samfunnsansvarlige investeringer. For å vurdere hvilket potensiale positiv filtrering som investeringsmetode har for å få næringslivet til å ta mer samfunnsansvar, har vi i denne studien sett på hvilke investerings- og arbeidsmetoder fondsforvaltere og SRI-rådgivere  bruker i sine vurderinger av selskapene med hensyn til etiske kriterier.
pdf Les hele rapporten "Etisk avkastning?" 624.95 Kb
Norge mottok 28 milliarder norske kroner i en gavepakke fra utviklingsland i 2005. Det er 62 % mer enn det som ble gitt i bistand til utviklingsland samme år. Slik omvendt bistand, eller i-hjelp, skyldes industrialiserte lands store fortrinn i vare-, kapital- og arbeidskraftmarkedet, kombinert med at utviklingsland påføres store kostnader for miljøbelastninger som i overveiende grad er forårsaket av industrialiserte land.
pdf  Hele rapporten: "I-hjelpen 2006. De fattiges bistand til de rike" (pdf) 687.50 Kb
Vi er så glad hver handlekveld, kunne butikkeierne sunget. Jula er handelsstandens viktigste h&øslash;ytid.
pdf  Les mer i vårt arbeidsnotat "Den kommersielle jula i tall". 157.85 Kb
Når offentlig sektor skal dekke sine behov for produkter og tjenester må de velge varer og tjenester som oppfyller krav til miljøvennlig og etisk produksjon. Offentlig sektor vil da medvirke til at disse varene blir bedre kjent, får større markedsandeler og mulighet til å utvide sin produksjonskapasitet.
pdf Les mer om våre innspill til regjeringens "Handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser"  99.52 Kb
Framtiden i våre hender legger i dag frem tall som viser at CO2-fri gasskraft vil bidra til å øke de globale klimautslippene like mye som et moderne kullkraftverk uten rensing ville gjort.
pdf  Les hele arbeidsnotatet "CO2-fri gasskraft øker utslippene". 129.15 Kb
Barne- og likestillingsministeren uttalte den 6. desember 2005 følgende: ”Skolen skal være en arena der man skal slippe kjøpepress. Skolen skal være reklamefri.” Vi ber nå regjeringen gjøre ord til handling ved snarest å innføre et forbud mot reklame
i norske skoler.
pdf  Les mer i brevet til barne- og likestillingsministeren. 96.74 Kb

1. juli 2006 ble obligatorisk tjenestepensjon innført. Vi har sjekket ut fem av de største tilbyderne for å finne ut om noen av dem sikrer at pensjonen din investeres på en etisk forsvarlig måte.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Etisk tjenestepensjon?" 146.23 Kb

Framtiden i våre hender ber Finansdepartementet innføre en avgift på diesel for fritidsbåter, lik autodieselavgiften.
pdf pdf Les mer i vårt brev til Finansdepartementet. 48.23 Kb

Teprisene på det globale markedet er halvert de siste 25 årene, og teprodusentene er de store taperne.
pdf
After working in the country since 1992, Statoil now has solid expectations for oil and gas production offshore Nigeria in a few years time. At the same time, onshore, parts of the oil producing Niger Delta are in turmoil, and Nigeria’s oil production currently is down by around 25 percent.
Sammendrag på norsk her
pdf  Full report: Statoil in Nigeria, Transparency and local content 1.04 Mb
Ny rapport: Statoil kan ikke ta med seg norske lover til Nigeria. Det medfører en noe annerledes praksis der enn hjemme.
pdf  Rapporten Statoil in Nigeria. Transparency and local content (pdf 1.0 mb) kan lastes ned her 1.04 Mb

Siden begynnelsen av 1980-tallet har realprisen på kaffe og kakao som Norge importerer blitt redusert med om lag to tredjedeler. Prisen på te er halvert, når vi ser på den teen som importeres direkte fra utviklingsland.
pdf  Hele rapporten "Hvorfor faller prisene? Kaffe te og kakao etter 1980" 574.98 Kb  

pdf