Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Om de fattiges bistand til de rike. Omvendt bistand, eller I-hjelp, skyldes fortrinn industrialiserte land har i vare og kapitalmarkedet, med bakgrunn i en skjev inntektsfordeling mellom rike og fattige land.
pdf  Les hele rapporten "I-hjelpen 2007". 268.83 Kb
Norge mottok 28 milliarder norske kroner i en gavepakke fra utviklingsland i 2005. Det er 62 % mer enn det som ble gitt i bistand til utviklingsland samme år. Slik omvendt bistand, eller i-hjelp, skyldes industrialiserte lands store fortrinn i vare-, kapital- og arbeidskraftmarkedet, kombinert med at utviklingsland påføres store kostnader for miljøbelastninger som i overveiende grad er forårsaket av industrialiserte land.
pdf  Hele rapporten: "I-hjelpen 2006. De fattiges bistand til de rike" (pdf) 687.50 Kb

Siden begynnelsen av 1980-tallet har realprisen på kaffe og kakao som Norge importerer blitt redusert med om lag to tredjedeler. Prisen på te er halvert, når vi ser på den teen som importeres direkte fra utviklingsland.
pdf  Hele rapporten "Hvorfor faller prisene? Kaffe te og kakao etter 1980" 574.98 Kb  

pdf
Norge ga 14,9 milliarder kroner i bistand til utviklingsland i 2004. Samtidig mottok vi nordmenn en gavepakke fra de fattige som var mer enn 10 milliarder kroner større.
pdf  Hele rapporten: I-hjelpen 2005 (pdf) 521.02 Kb
Verdens kakaoproduksjon er seksdoblet siden andre verdenskrig, som følge av kraftig vekst i sjokoladekonsumet, et konsum som i all hovedsak foregår i den rike del av verden. Nordmenn er et av verdens mest sjokoladesultne folk, med verdens fjerde høyeste forbruk per innbygger. Sjokoladen er i hovedsak produsert i Norge, og vi har mange sysselsatte i næringsmiddelindustrien som foredler kakaoen. Dette er typisk; foredlingen (og store deler av verdiskapningen) skjer i verdens rike industriland, mens verdens kakaoproduksjon er konsentrert i noen få utviklingsland.
pdf  Hele rapporten: Bitter sjokolade (1/04) 557.06 Kb
Norge ga i 2003 14,5 milliarder kroner i bistand til utviklingsland. Samtidig fikk Norge en gavepakke fra de fattige som var minst 10 milliarder kroner større.
pdf  Les hele rapporten: Fra fattig til rik (pdf) 248.49 Kb
Om sammenhengen mellom utenlandske investeringer og utvikling i u-land
I-hjelpen i 1998: Norge tjente 3,9 milliarder kroner på lave priser på ulandsvarer