Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Det er de rikeste som forårsaker de største miljøbelastningene fra transporten – og det er de fattigste som rammes hardest av dem. Vegprising kan være et egnet virkemiddel for å redusere miljøbelastningene som i liten grad går utover mobiliteten til lavinntektsgruppene. - Om sammenhengene mellom persontransport, inntektsnivå og miljøbelastninger. pdf
Klimaeffektene er så små og usikre, og de negative miljøkonsekvensene så mange og omfattende, at Norge bør avstå fra å inkludere karbon som bindes i skog i et nasjonalt klimaregnskap og kvotesystem for CO2. Det er tiltak i utslippssektorene som må spille nøkkelrollen.
Konsekvenser av miljøtrusler som ikke ble tatt alvorlig: Asbest, bly, DDT, PCB'er, sur nedbør, ozonlaget og nå til slutt drivhuseffekten. Forskere og miljøvernere måtte advare i mange år - ofte i flere tiår - før resten av verden innså problemet. Dermed fikk miljøtruslene gjøre unødvendig stor skade før man kom i gang med å løse dem.
Norskproduserte frilandsgrønnsaker og frukt gir lavere CO2-utslipp enn tilsvarende importerte varer, mens det er motsatt for drivhusgrønnsakene. CO2-utslipp fra produksjon, lagring og transport av norsk og importert frukt/grønnsaker.