Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Maten vi kaster hvert år inneholder nok kalorier til å mette nesten 800.000 mennesker. Reduserer vi matsvinnet til null, gir det samme klimaeffekt som å fjerne mer enn 400.000 biler fra veiene.

En internflyktning vandrer gjennom en støvsky i Pakistan like før monsunen i juli 2009. Pakistan har de siste årene vært åsted for en rekke ødeleggende varmebølger og kraftige monsuner. (Foto: Akhtar Soomro, Scanpix/Reuters)
– Ny dokumentasjon viser klimaproblemet er langt mer alvorlig enn det politikere og byråkrater har trodd, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
Statoils vekst i utlandet setter klimamålene i fare, ifølge rapporten. (Foto: Øyvind Hagen - Statoil)
I rapporten «Jakten på den siste olje – et klimaperspektiv på Statoils internasjonale satsing» har Framtiden i våre hender tatt et dypdykk i Statoils rapporter og strategier: Statoil møter synkende produksjon i Norge med en internasjonal offensiv. Men denne satsingen truer Norges klimamål og binder Statoil til oljeproduksjon lenge etter at oljen må ta slutt, viser rapporten.
pdf Jakten på den siste olje (1.46 MB)

95 prosent av klimagassutslippene fra en vanlig norsk søndagsmiddag er knyttet til produksjonen av kjøttet. Om det er fraktet langveis fra eller er produsert i Norge betyr nesten ingenting. Det viser Framtiden i våre henders rapport: Kortreist eller vegetarisk? Hva monner mest i klimasammenheng?

Framtiden i våre hender har i en ny rapport beregnet hvor mange dyr vi spiser i løpet av livet, og hva dette betyr for klimaet.

Framtiden i våre hender har laget en rapport som viser hvordan Norge kan kutte utslippene med 30 til 40 prosent innen 2020.

Visste du at nordmenn legger beslag på halvannen gang mer jordbruksareal enn det som er tilgjengelig per person i verden?

Nordmenn må gå fra en luksuriøs til en komfortabel livsstil. Det er en av anbefalingene i en ny rapport hvor tre bidragsytere fra henholdsvis Nepal, Nigeria og Brasil har analysert norsk klimapolitikk basert på offisielle dokumenter og utslippsstatistikk. 
I løpet av de siste årene har en rekke fond i andre land investert store beløp i miljøteknologi og fornybar energi. Nederlandske og amerikanske pensjonsfond satser miliardbeløp på fornybar energi. Disse fondene må vår egen finansminister lære av. 
Det ligger kun begrensede og kortsiktige miljøgevinster i å bytte ut oljefyrer, dieselbusser og eksisterende fossile energisystemer i industrien med fossilgass. Kraftig satsing på fossilgass vil på sikt kunne gi økte utslipp, ikke reduserte. Rapporten viser i stedet til store, realiserbare og utslippsfrie alternativer.
Norge bør stille klare krav om hva slags tiltak som kan benyttes til å oppfylle norske klimaforpliktelser. Kullkraftverk, plantasjer og store vannkraftverk bør ikke tillates. - Om smutthull i Kyotoprotokollens grønne utviklingsmekanisme.
Det er de rikeste som forårsaker de største miljøbelastningene fra transporten – og det er de fattigste som rammes hardest av dem. Vegprising kan være et egnet virkemiddel for å redusere miljøbelastningene som i liten grad går utover mobiliteten til lavinntektsgruppene. - Om sammenhengene mellom persontransport, inntektsnivå og miljøbelastninger. pdf