Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Olje og energidepartementet har anbefalt å utlyse totalt 100 blokker eller deler av blokker. Framtiden i våre hender mener aktivitten på sokkelen må ned dersom Norge skal klare å kutte tilstrekkelig i klimagassutslippene sine.
Oslo Lufthavns planer om ny terminal er nå til behandling. Denne er en viktig brikke i Avinors planer om å doble flytrafikken frem til 2030. Konsekvensutredningen villeder, bruker vikarierende argumenter og konsentrerer seg mest om det som betyr minst for miljøet.
All nybygging av jernbane må foregå som høyhastighetsbane. Vi trenger nye finansieringsordninger om høyhastighetsnettet skal bli realisert. Vi trenger en varig omprioritering av midler fra bilveger til baner og gang- og sykkelveier. I tillegg må belønningsmidlene til kollektivtrafikken økes kraftig, i tråd med regjeringspartienes lovnad i Soria Moria 2.
Framtiden i våre hender mener Jernbaneverket må oppdatere planverket sitt til dagens moderne standard, det vil si dobbelspor for minimum 250 km/t. Framtiden i våre hender savner ellers tydelige, operasjonaliserte og tidfestede mål i Handlingsplanen - spesielt innenfor utbyggingen for godstrafikk. Hva ønsker og forventer Jernbaneverket konkret å få ut av det enkelte prosjekt?
Framtiden i våre hender deltok 27.april 2009 på høring i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal Transportplan 2010-2019.
Et moderne høyhastighets jernbanenett vil være ryggraden i transportsystemet i et framtidsrettet, klimavennlig og energieffektivt samfunn, og overflødiggjøre en rekke flyplass- og motorveiutbygginger. All framtidig utredning og planlegging av høyhastighetstog må være basert på offisielle standarder, det vil si hastigheter på mer enn 250 km/t.
For å flytte mennesker og gods fra vei til bane, må budsjettmidlene flyttes likeså.
Norsk energibistand preges av satsing på ett eneste selskap, og på en eneste energikilde. FIVH foreslår for Utenrikskomiteen at det settes av hundre millioner kr til solenergi i fattige land. Fangst og lagring av karbon har ikke noe i bistandsbudsjettet å gjøre.
Framtiden i våre hender har gitt innspill til Olje- og energidepartementets budsjett for 2009: Bevilgningene til seismikk må heller må brukes til forskning på ny fornybar energi, nettariffen må tredobles og det må ikke bevilges penger til forskning på nye fossile energikilder.
-Hvis folk skal ta klimaproblemene alvorlig og ta klimavennlige valg, må grønne skatter få større plass i statsbudsjettet, sa Framtiden i våre hender i sitt innspill til Stortingets finanskomité.
Vi har fire selvstendige forslag til hvordan Statens Pensjonsfond Utlands (Oljefondet) etikk kan videreutvikles.
EU-kommisjonen fremmer forslag til direktiv for å innlemme luftfarten i EUs kvotesystem. Framtiden i våre hender er enig i at luftfarten i større grad må betale for utslippene sine, og har flere forslag til forbedringer. 
Når CO2 fra Kårstø og Mongstad skal transporteres og lagres, er det viktig å fokusere på tre forhold i videre konsekvensutredninger, skriver Framtiden i våre hender i sin høringsuttalelse til SFT.
Regjeringen foreslår å utlyse 104 nye blokker. De fleste er omstridt blant fagfolk på miljø og forurensning. Framtiden i våre hender mener at utslippsveksten fra olje- og gassektoren må stoppes.
Satsingen på jernbane, godstransport til sjøs og landbasert kollektivtransport må økes kraftig, mens all planlagt kapasitetsøkning i vei- og flytransporten skrinlegges. Dette skriver FIVH i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan.