Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Framtiden i våre hender er opptatt av norsk næringsliv skal ha de samme miljø- og etikk standardene når de opererer i utviklingsland som de har hjemme. Det er dessverre ikke alltid slik.
Statens forurensningstilsyn har foreslått å etablere et rapporteringssystem for biodrivstoff. Problemet er at systemet ikke viser om biodrivstoffet faktisk er klimavennlig, eller om det forårsaker sult.
Avgiftssystemet bør vris i mer miljøvennlig retning og i større grad bidra til at ”Forurenser betaler-prinsippet” følges.
pdf  Les hele høringsuttalelsen om Grønn skatteveksling her. 131.72 Kb
Biodrivstoff skal redusere klimagassutslipp. Men det må sertifiseres at så skjer, og at biomangfold og matsikkerhet ivaretas. Uten dette er det bedre å utsette påbudet.
Framtiden i våre hender støtter målet om å gi fattige land større markedsadgang til Norge, og støtter derfor gjennomgående UDs konklusjoner.
pdf  Les mer om Framtiden i våre hender sitt innspill til UDs gjennomgang av det norske handelsregimet. 87.63 Kb

Særavgiftsutvlget skal blant annet vurdere hvordan avgiftssystemet kan vris i en mer miljøvennlig retning.
pdf  Les Framtiden i våre hender sine innspill til Særavgiftsutvalget.

Norge har mer enn nok fornybar energi til eget behov – men samtidig et globalt ansvar.
pdf  Les hele innspillet til Olje- og energidepartementet 53.88 Kb

Framtiden i våre henders innspill til DG Miljø hos EU-kommisjonen om virkemidler for en grønnere økonomi. Blant annet om bilavgiftsendringer og grønne avgifter for energieffektivisering og en bedre sosial omfordeling.

pdf  Les hele høringsnotatet Market based instruments - EU 100.46 Kb

Åtte organisasjoner skrev 18. juni under på et opprop som tar avstand fra en hver form for kjernekraft, uavhengig om brenselet er uran, plutonium, thorium, eller en kombinasjon av disse.
pdf  Nei til kjernekraft i Norge - hele oppropet 85.41 Kb
pdf
Klimakvoteloven, Det norske kvotesystemet for 2008-2012, har vært ute til høring.
pdf  Les hele høringuttalelsen om det norske klimakvotesystemet her. 143.04 Kb

Framtiden i våre hender har sendt brev til forbrukerministeren der vi ber om at det settes i gang et arbeid med sikte  på klimagassmerking av matvarer.
pdf  Se hele brevet til forbrukerministeren om klimagassmerking av mat 48.27 Kb pdf

Hva må til for at Norge skal bli klimavennlig? I oktober i 2006 kom Lavutslipputvalget med sin innstilling.
pdf Les hele høringsuttalelsen fra Framtiden i våre hender.
Skal en uforpliktende veileder eller en forskrift med sterkere føringer, regulere markedsføring i skolen?
Framtiden i våre hender har levert innspill til Kunnskaps- departementets høring om regulering av reklame i skolen.