Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Framtiden i våre hender krever i et høringsinnspill til Olje- og energidepartementet at ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte arealer (TFO) avvikles.
På fredag 2. november var det  høringsfrist for «Masterplan for Gardermoen». Masterplanen handler i korte trekk om å berede grunnen for å bygge en tredje rullebane, slik at flyplassen er rustet til å møte mer enn en dobling i flytrafikken de neste 20-30 årene.
De viktigste avgjørelsene vedrørende neste års statsbudsjett tas i løpet av de neste ukene, og 12. mars starter regjeringens årlige budsjettkonferanse. Framtiden i våre hender arbeider nå for å få våre viktigste saker inn i statsbudsjettet, blant annet økt satsing på tog og solenergi.
Mattilsynet vil ha en helhetsvurdering av økologisk mat og produksjon. Framtiden i våre hender reagerer blant annet på at de som skal gjøre jobben langt på vei har forhåndskonkludert.
Til høsten kommer Klimameldingen som skal vise hvordan Norge kan redusere sine utslipp basert på anbefalingene som kom i klimakur. Framtiden i våre hender jobber for at vi raskest mulig skal begynne arbeidet med å bygge en infrastruktur som kan skape et lavutslippssamfunn.
Regjeringens bærekraftsstrategi skal revideres, og Framtiden i våre hender har sammen med  ForUM for utvikling og miljø kommet med anbefalinger. Den har stort forbedringspotensiale.
Framtiden i våre hender har gitt innspill til Statsbudsjettet for 2012. Vi foreslår å øremerke 200 millioner til elektrifisering av landsbygda i utviklingsland ved hjelp av solenergi, og 200 millioner til utbygging av solenergiparker som kan forsyne industri og sentrale strøk med elektrisitet.
Framtiden i våre hender har gitt innspill til Statsbudsjettet for 2012. Vi foreslår en kraftig økning i Enovas rammebudsjett og støtte til den enkelte husholdning.
Høringskommentar til "Innføring av nye krav for drivstoff og biodrivstoff" fra Klima- og forurensingsdirektoratet fra Framtiden i våre hender.
Mektige lobbykrefter i luftfartsbransjen må ikke få gjennomslag for at dagens CO2-avgift innenlands på flydrivstoff skal fjernes. Det skriver Framtiden i våre hender i en høringsuttalelse til Miljøverndepartementet. Høringen gjelder det nye  EU-direktivet som skal inkludere luftfarten i kvotesystemet.
Regjeringen foreslår en dobling av støtten til ren energi i utviklingsland, - at budsjettposten økes med 805 millioner. Dette er i utgangspunktet veldig bra, men Framtiden i våre hender er skeptiske til at Regjeringen tilgodeser Norfund med hele 485 av disse millionene, fordi norsk energibistand som så langt har gått via Norfund har gått til storskala vannkraftutbygging.
Regjeringen holder ikke det den lover og årets Statsbudsjettet bidrar ikke til at Norge når sine klimamål,  er blant budskapene i Framtiden i våre hender sitt høringsinnspill til Finanskomiteen.
Framtiden i våre hender mener det nå er på tide å ta inn behovet for redusert kjøttforbruk og kjøttproduksjon i landbruks- og matpolitikken. Vi vil at Norge skal være foregangsland i å slutte med landbruksdumping og dessuten åpne for økt import av enkelte landbruksvarer fra utviklingsland. Vi ønsker sterkere klimatiltak, og støtter ministerens varslede gjenopptakelse av beredskapslagring av korn.
Framtiden i våre hender har sammen med Forum for utvikling og miljø (ForUM) spilt inn endringsforslag til forvaltningen av Oljefondet (Statens pensjonsfond Utland).

Framtiden i våre hender har gitt innspill til Klimakur 2020. Klimakuren foreslår til tak som kan gi oss starten på et fremtidig lavutslippssamfunn, men mandatet om å foreslå kutt for 12 - 14 millioner tonn er alt for svakt.