Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

Vårt siste notat viser at på tross av klimakrisen satses det over hele verden på nye, store utvinningsprosjekter for kull, olje og gass. Fossil energi er den viktigste årsaken til klimaendringene, men det er ingen tegn til reduksjon i produksjonen. Oljefondet og Statoil er tungt investert i de 14 største nye karbonprosjektene som vil gjøre det umulig å bremse klimaendringene i tide.
Slik kan Oljefondet bidra til en klimaløsning. Les Framtiden i våre henders nye rapport.
En undersøkelse fra Framtiden i våre hender av hva som skjer med overflødige tekstiler fra norske kleskjeder.
Tar norske kommuner etiske hensyn i sine anskaffelser?
Kun to av 18 undersøkte selskaper i kles og elektronikkbransjen har åpne leverandørlister. De lar heller ikke omverden få innblikk i andre viktige deler av sitt etikkarbeid. Dette viser en fersk rapport fra Framtiden i våre hender.
Mange skandinaviske klesselskaper bidrar direkte eller indirekte til grov underbetaling av arbeidere i lavkostland. Denne rapporten viser hvorfor lønningene til arbeiderne må økes betraktelig og hvordan det kan skje. 
Norske offentlige innkjøpere stiller ikke krav om etikk i sine innkjøp - og utnytter dermed ikke handlingsrommet de har. Norske myndigheter framstår i europeisk sammenheng som bremseklosser i dette arbeidet.
Det er nødvendig å styrke innsatsen for å bekjempe klimaendringene i utøvelsen av det etiske eierskapet for Statens Pensjonsfond-Utland. Det viser en rapport utarbeidet av Framtiden i våre hender og Forum.
pdf  Les hele rapporten "Forvaltning for fremtiden?" 4.86 Mb
Fondsforvaltere spiller en sentral rolle i utformingen av metodene og prinsippene som ligger til grunn for samfunnsansvarlige investeringer. For å vurdere hvilket potensiale positiv filtrering som investeringsmetode har for å få næringslivet til å ta mer samfunnsansvar, har vi i denne studien sett på hvilke investerings- og arbeidsmetoder fondsforvaltere og SRI-rådgivere  bruker i sine vurderinger av selskapene med hensyn til etiske kriterier.
pdf Les hele rapporten "Etisk avkastning?" 624.95 Kb
After working in the country since 1992, Statoil now has solid expectations for oil and gas production offshore Nigeria in a few years time. At the same time, onshore, parts of the oil producing Niger Delta are in turmoil, and Nigeria’s oil production currently is down by around 25 percent.
Sammendrag på norsk her
pdf  Full report: Statoil in Nigeria, Transparency and local content 1.04 Mb
Ny rapport: Statoil kan ikke ta med seg norske lover til Nigeria. Det medfører en noe annerledes praksis der enn hjemme.
pdf  Rapporten Statoil in Nigeria. Transparency and local content (pdf 1.0 mb) kan lastes ned her 1.04 Mb