Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at Norge fortsetter å tape i forhold til Sverige når det gjelder å produsere fornybar energi. Norges produksjon falt med 7 TWh i 2010, mens Sverige økte sin med 15 TWh. Grønne sertifikater og nytt klimafond vil neppe bedre situasjonen.
Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er på en desidert jumboplass i Europa når det gjelder å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Danmark er vinneren foran Island og Portugal. Så følger Spania, Østerrike, Finland og Tyskland.

Norge er ledende i verden innen forskning og produksjon av solenergi, men på en pinlig jumboplass når det gjelder å bruke sola til oppvarming på hjemmebane, viser nye tall fra Framtiden i våre hender. Sverige og Danmark ligger langt foran oss  og øker stadig forspranget.

Norske husholdninger hadde nesten dobbelt så høyt strømforbruk som svenske i 2009. Samtidig viser beregninger Framtiden i våre hender har gjort at bare 0,6 prosent av husholdningene har fått støtte til energisparingstiltak fra ENOVA.
En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at Norge henger etter Sverige innen fem av seks fornybare energikilder. Totalt produserte Sverige 196 TWh, mens Norge produserte 145 TWh i 2009.
Norge markerer i år 40 års olje- og gassproduksjon. I løpet av den norske oljealderen har vi bidratt til utslipp som tilsvarer nesten halvparten av verdens totale CO2-utslipp i løpet av ett år. Framtiden i våre hender mener at Norge nå må slutte å lete etter mer olje og gass.
Politikerne må øke støtten til minst halvparten av investeringskostnadene, og kreve solfangere som standard i nye offentlige bygg i Sør-Norge.
Norsk energibistand har de siste årene i stadig større grad gått til storskala vannkraft på bekostning av fattigdomsreduserende energitiltak som sol-, vind-, og biomassenergi.
pdf
Olje- og vannkraftnasjonen Norge klarer ikke å oppnå målsettingen om å spre ny, fornybar energi til utviklingsland. Av 891 millioner kroner brukt på energibistand i 1999 og 2000, gikk over 95% til store vannkraftprosjekter. pdf
Denne rapporten fra 1999 viste at de mest effektive husholdningsapparatene som da var på markedet brukte henholdsvis 50 % (kjøl/frys), 43 % (vask/tørk) og 72 % (audio/video/data) mindre strøm enn apparatene som da var i bruk. Dersom man sørget for at alle valgte beste teknologi når de skulle bytte - og antallet/størrelsen på apparatene ikke steg - kunne man i Norge spart 2,4 TWh - tilsvarende mer enn to Øvre Otta-utbygginger. Rapporten viste dessuten at teknologiutviklingspotensialet var enda større enn dette.