Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til matkastelov!

361 000 tonn spiselig mat kastes årlig i Norge.
Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Aktuelle rapporter om etiske investeringer, miljøvennlig forbruk, bærekraftig mat, miljøgifter og klima.

En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at Norge fortsetter å tape i forhold til Sverige når det gjelder å produsere fornybar energi. Norges produksjon falt med 7 TWh i 2010, mens Sverige økte sin med 15 TWh. Grønne sertifikater og nytt klimafond vil neppe bedre situasjonen.
Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er på en desidert jumboplass i Europa når det gjelder å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Danmark er vinneren foran Island og Portugal. Så følger Spania, Østerrike, Finland og Tyskland.

Norge er ledende i verden innen forskning og produksjon av solenergi, men på en pinlig jumboplass når det gjelder å bruke sola til oppvarming på hjemmebane, viser nye tall fra Framtiden i våre hender. Sverige og Danmark ligger langt foran oss  og øker stadig forspranget.

Norske husholdninger hadde nesten dobbelt så høyt strømforbruk som svenske i 2009. Samtidig viser beregninger Framtiden i våre hender har gjort at bare 0,6 prosent av husholdningene har fått støtte til energisparingstiltak fra ENOVA.
En ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at Norge henger etter Sverige innen fem av seks fornybare energikilder. Totalt produserte Sverige 196 TWh, mens Norge produserte 145 TWh i 2009.
Norge markerer i år 40 års olje- og gassproduksjon. I løpet av den norske oljealderen har vi bidratt til utslipp som tilsvarer nesten halvparten av verdens totale CO2-utslipp i løpet av ett år. Framtiden i våre hender mener at Norge nå må slutte å lete etter mer olje og gass.
Politikerne må øke støtten til minst halvparten av investeringskostnadene, og kreve solfangere som standard i nye offentlige bygg i Sør-Norge.
Norsk energibistand har de siste årene i stadig større grad gått til storskala vannkraft på bekostning av fattigdomsreduserende energitiltak som sol-, vind-, og biomassenergi.
pdf
Olje- og vannkraftnasjonen Norge klarer ikke å oppnå målsettingen om å spre ny, fornybar energi til utviklingsland. Av 891 millioner kroner brukt på energibistand i 1999 og 2000, gikk over 95% til store vannkraftprosjekter. pdf
Denne rapporten fra 1999 viste at de mest effektive husholdningsapparatene som da var på markedet brukte henholdsvis 50 % (kjøl/frys), 43 % (vask/tørk) og 72 % (audio/video/data) mindre strøm enn apparatene som da var i bruk. Dersom man sørget for at alle valgte beste teknologi når de skulle bytte - og antallet/størrelsen på apparatene ikke steg - kunne man i Norge spart 2,4 TWh - tilsvarende mer enn to Øvre Otta-utbygginger. Rapporten viste dessuten at teknologiutviklingspotensialet var enda større enn dette.