Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vil forby reklame for flyreiser

Avisene flommer over av reiseannonser og reisereportasjer. Framtiden i våre hender vil nå forby reklame for flyreiser.
Les mer om klimafarlige reiseannonser i arbeidsnotat nr 04/2007 Les mer i arbeidsnotatet "Klimafarlige reiseannonser" 106.20 Kb
Avisene flommer over av reiseannonser og reisereportasjer. Framtiden i våre hender vil nå forby reklame for flyreiser.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Klimafarlige reiseannonser" 106.20 Kb

En lørdag i fellesferien bladde Framtiden i våre hender seg gjennom Norges tre største aviser, og fant reiseannonser til 63 ulike land. Bare de annonserte charterturene gir et CO2-utslipp tilsvarende det 6 100 personbiler slipper ut i løpet av et helt år. Samtidig brakte sju av de store avisene ikke færre enn 21 fyldige reisereportasjer til ytterligere stimulans for reiselysten.


Flytrafikken er en alvorlig trussel mot klimaet på kloden. Nordmenns flyreiser i inn- og utland gir utslipp av 4,4 millioner tonn CO2 pr år, noe som tilsvarer 7,5 prosent av Norges totale utslipp av klimagasser. I tillegg til CO2-utslippet gir flytrafikk andre utslipp høyt oppe i atmosfæren, blant annet av vanndamp, som gir ekstra drivhuseffekt. Flytrafikken må derfor begrenses.

Flytrafikken har vokst med 7 prosent hittil i år
Men med dagens politikk er det lite som tyder på en reduksjon i flytrafikken. Økningen i utenlandstrafikken fra 2005 til 2006 var på over 15 prosent, og den største noensinne i absolutt forstand. I følge AVINOR har flytrafikken (målt i antall passasjerer) vokst med 7 prosent (innland og utland) i forhold til samme periode i fjor (jan.-juli).

Forby klimafarlige reiseannonser!
I Norge har vi et forbud mot alkohol- og tobakkreklame, begrunnet i hensynet til folkehelsen. Hensynet til klodens helse er også viktig. Framtiden i våre hender mener at et forbud mot reklame for flyreiser kan være et av flere tiltak som reduserer antallet flypassasjerer, og dermed antall flyavganger og mengden klimagassutslipp.

Framtiden i våre hender mener også avisene må utvise større samfunnsansvar i forhold til å promotere lange flyreiser i redaksjonelle reiseartikler. De bør både begrense omfanget av slikt stoff og informere om miljøkonsekvensene av flytrafikken.


pdf  Les mer om klimafarlige reiseannonser i arbeidsnotat nr 04/2007 106.20 Kb