Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vegetarisk viktigere for klimaet enn kortreist

Transportutslippene fra en langreist middagstallerken utgjør en tidel av de totale utslippene som måltidet medfører. Utslippet fra kjøttproduksjonen overskygger langt forskjellene som skyldes frakt av maten fra åker og slakteri frem til forbrukeren.
Les mer i arbeidsnotat 10/05  Les mer i arbeidsnotat 10/05 "Kortreist, langreist eller vegetarisk? Sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp". 116.85 Kb
Transportutslippene fra en langreist middagstallerken utgjør en tidel av de totale utslippene som måltidet medfører. Utslippet fra kjøttproduksjonen overskygger langt forskjellene som skyldes frakt av maten fra åker og slakteri frem til forbrukeren.
pdf  Les mer i arbeidsnotat 10/05 "Kortreist, langreist eller vegetarisk? Sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp". 116.85 Kb
Forskjellene i transportutslipp er store. En langreist variant fører til sju ganger større transportutslipp fra gård til bord enn en kortreist utgave, hvor alle ingrediensene er produsert innen en radius på 25-40 km. Men igjen: den aller største miljøeffekten finner vi i redusert kjøttforbruk.

Notatet ser nærmere på klimagassutslippene knyttet til transport og produksjon av mat. Hovedkonklusjonen er at transportavstanden i seg selv er av betydning når man skal vurdere utslippsnivået som maten vi spiser forårsaker. Samtidig er det påfallende hvor stor del av utslippene av klimagasser som påvirkes av produksjonsmetode og råvarevalg. Særlig gjelder dette produksjon av kjøtt.

Notatets første del viser forskjeller i utslipp fra transport ved å velge en langreist variant av en typisk norsk søndagsmiddag, sammenlignet med en kortreist og til sist en gjennomsnittlig variant av samme søndagsmiddag. Her ser vi at den langreiste maten gir syv ganger større transportutslipp enn en tallerken som er kortreist, mens en gjennomsnittlig ”norsk” middagstallerken i dag har et transportutslipp som er dobbelt så høyt som det man kan få til med en kortreist. Det viser seg også at valg av transportmiddel (bil eller til fots/sykkel) den siste biten hjem fra butikken, har større innvirkning på det samlede transportutslippet enn man umiddelbart kan se av kilometerantallet. Vårt regneeksempel viser at ingrediensene i middagstallerkenen i gjennomsnitt har tilbakelagt nesten 2300 kilometer på sin vei fra åker og slakteri til middagsbodet.

pdf  Les mer i arbeidsnotat 10/05 "Kortreist, langreist eller vegetarisk? Sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp". 116.85 Kb