Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Smykker seg med FN-partnerskap

Tolv norske selskaper er med på FNs næringslivssamarbeid Global Compact. Framtiden i våre hender har sett på hvordan de følger opp. Undersøkelsen viser at selskapene ikke tar samarbeidet særlig alvorlig.
Les arbeidsnotatet  Les arbeidsnotatet "Norske selskapers oppfølging av Global Compact" 39.23 Kb
pdf Tolv norske selskaper er med på FNs næringslivssamarbeid Global Compact. Framtiden i våre hender har sett på hvordan de følger opp. Undersøkelsen viser at selskapene ikke tar samarbeidet særlig alvorlig.
pdf  Les arbeidsnotatet "Norske selskapers oppfølging av Global Compact" 39.23 Kb

        -Vår undersøkelse viser at norske selskaper som deltar bryr seg lite med å rapportere om sin virksomhet til FN-institusjonen, sier Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender.

Av de tolv norske selskapene som er med i Kofi Annans prestisjefylte næringslivsinitiativ, er det kun fire som har levert sin framdriftsrapport, og hele seks selskaper har ikke rapportert noe som helst.
        -Dette viser at selskapene rett og slett ikke tar samarbeidet særlig alvorlig, sier Hermstad.

Studien viser også at informasjonen som gis fra selskapene ikke lar seg sammenligne og sjelden inneholder helhetlige vurderinger av selskapenes innsats for miljø, rettigheter og korrupsjon.
        -FNs næringslivssatsing blir dermed ikke noe annet enn et hvilket som helst frivillig initiativ fra næringslivet, som først og fremst bidrar til å pynte på selskapenes etiske image. Det bør ikke FN bidra til, avslutter Hermstad.
pdf  Les arbeidsnotatet "Norske selskapers oppfølging av Global Compact" 39.23 Kb