Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Skattesystemet øker rushtrafikken

Skatteendring kan redusere jobbkjøring fra Akershus til Oslo med 11 000 biler pr dag. Vi krever derfor at skattesystemet nå snus på hodet – fra å være i favør av bilen til å bli i favør av kollektivtrafikken.
Les mer om denne saken i arbeidsnotat 02/05  Les mer i arbeidsnotatet "Skattesystemet øker rushtrafikken"
Skatteendring kan redusere jobbkjøring fra Akershus til Oslo med 11 000 biler pr dag. Vi krever derfor at skattesystemet nå snus på hodet – fra å være i favør av bilen til å bli i favør av kollektivtrafikken.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Skattesystemet øker rushtrafikken" pdf
Beregninger fra Framtiden i våre hender viser at dersom parkering og kollektivtransport hadde blitt likestilt av skattesystemet , ville andelen som reiser med bil til jobb, i eller til Oslo, blitt redusert fra 42 til 30 prosent samtidig som andelen som reiste kollektivt ville økt fra 37 til 47 prosent. Dette ville gitt over 11 000 færre biler i rushtidene fra Akershus til Oslo hver dag.

- Vi krever at skattesystemet nå snus på hodet – fra å være i favør av bilen til å bli i favør av kollektivtrafikken, sier Arild Hermstad, daglig leder i Framtiden i våre hender.

Gratis p-plasser bidrar til at mange velger bilen til jobb, selv om de i utgangspunktet ikke er innbitte bilister. En skatteendring ville fått disse over til kollektivnettet og kunne dermed bidratt til å minske køtrafikken og minske behovet for miljøfiendlige utbygginger av dagens veier, f. eks. fra Asker til Oslo.

pdf  Les mer om denne saken i arbeidsnotat 02/05 "Skattesystemet øker rushtrafikken"