Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norske investeringer i Nepal

I hvilken grad bidrar norske kommersielle aktører i Nepal til oppfyllelse av FNs tusenårsmål?
Les mer i arbeidsnotat 4/2008  Les mer i arbeidsnotat 4/2008 "Man må ha Nepal i hjertet" 242.21 Kb
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I hvilken grad bidrar norske kommersielle aktører i Nepal til oppfyllelse av FNs tusenårsmål?
pdf  Les mer i arbeidsnotat 4/2008 "Man må ha Nepal i hjertet" 242.21 Kb

Av Solveig H. Ottesen, Fredskorpsdeltaker for Framtiden i våre hender

Denne rapporten har konsentrert seg om norske bedrifter i Nepal og deres bidrag til FNs tusenårsmål.

Det er få norske private kommersielle bedrifter tilstede i Nepal, men de som finnes har et bevisst forhold til samfunnsansvar, etikk og sitt eget bidrag til utvikling, om enn ikke et direkte forhold til FNs tusenårsmål. Likevel bidrar de da målene er basale og vanskelig å komme utenom. Noe av bidraget er direkte og tilsiktet, annet er mer indirekte og tilfeldig, og det kan diskuteres hvor stort og effektivt bidraget er.

En annen utfordring for bedriftene er å tenke samfunnsansvar i kjernevirksomheten, og ikke bare som ren veldedighet. Hypotesen har vært at man trenger det private næringsliv og enkeltaktører i et land for å nå tusenårsmålene.

Rapporten viser at man trenger private initiativ og aktører i Nepal. Private bedrifter kan også bidra, sammen med bistandsorganisasjoner og FN. Man trenger private aktører fordi staten/myndighetene i Nepal innen mange områder er passiv og folk har svært liten tillitt til regjeringen, politikere og myndigheter. Ofte kan private aktører bidra mer enn staten, spesielt i forhold til å skaffe arbeidsplasser og inntektskilder, i tillegg til et bedre helse- og utdanningssystem. Likevel må det på lang sikt bygges opp et offentlig system som sikrer helse og utdanning for alle.

Det er selvsagt en forutsetning at de private bedriftene tar hensyn til etiske forhold og at de driver miljøvennlig. Denne rapporten har vist eksempler på bedrifter som tør å satse i et MUL-land i sør og samtidig ha et bevisst forhold til sin egen tilstedeværelse. Små bedrifter som Nepal Productions og Pashmina Norge er på mange måter idealistiske og modige og ønsker å gå foran som et godt eksempel.

Hovedproblemet er ikke de norske private kommersielle aktørene som allerede finnes i Nepal, snarere at det finnes alt for få. Men så lenge Nepal befinner seg i dagens situasjon, med politisk ustabilitet, fattigdom, korrupsjon og et tungrodd system, vil nok ikke bedriftene og investeringene komme med det første. Samtidig er det nettopp land som Nepal som trenger investeringer, kvalitetsprodukter, eksport og arbeidsplasser dersom de skal klare å nå FNs tusenårsmål.

  pdf  Les hele "Må ha Nepal i hjertet - Om norske kommersielle aktører i Nepal og FNs tusenårsmål" 242.21 Kb