Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norske husholdninger: Størst strømforbruk i Europa

En norsk husholdning bruker 70 % mer strøm enn en svensk – og fire ganger så mye strøm som en dansk.
En norsk husholdning bruker 70 % mer strøm enn en svensk – og fire ganger så mye strøm som en dansk.

 
Se arbeidsnotatet:   Strømforbruk og strømpriser i Europa
 
Strømsparing i Norge kan dempe etterspørselen etter norsk gasskraft og tilrettelegge for eksport av den rene vannkraften som allerede er bygget ut i Norge. Slik kan strømsparing gi store CO2-besparelser både i Norge og utlandet.

Når dette ikke skjer, skyldes det at den norske strømprisen er blant de laveste i Europa, og at det gis alt for beskjeden økonomisk støtte til strømsparing og omlegging bort fra strøm som oppvarmingskilde.

Norge_storst_stromforbruk490


Framtiden i våre hender krever at:

  • Stortinget må straks øke påslaget på nett-tariffen som går til ENOVA fra dagens ett øre per kWh til 3 øre, og inkludere privathusholdningene i ENOVAS støttesystem. Slik kan man få en permanent videreføring av ordningene med støtte til installering av for eksempel pelletsovner, varmepumper, isolering og styringssystemer.
  • Stortinget må øke el-avgiften opp til svensk nivå – slik at kommuner, bedrifter og privatpersoner tvinges til å bruke bioenergi/varmepumper/fjernvarme til oppvarming. For å unngå overgang til olje eller gass må disse gjøres tilsvarende dyrere som strømmen. Alle de ekstra avgiftsinntektene må brukes på tilskudd til privatpersoner, kommuner og bedrifter til strømsparing og omlegging av energiforbruket.
  • Stortinget bør innføres et snarlig forbud mot gammeldagse glødepærer.
  • Stortinget må innføre en femårlig oppdatering av energikravene til nye bygg, med skjerping for hver runde. Nye hus bør som hovedregel ikke ha strøm som hovedoppvarmingskilde.


Framtiden i våre hender råder forbrukerne:

  • Spar strøm: Sparetips finnes hos Grønn hverdag og Enova
  • Kjøp miljømerket strøm: Flere landsdekkende kraftleverandører tilbyr opprinnelsesmerket strøm, for eksempel ”Garantert fornybar strøm”, hvor de garanterer at de kjøper inn en tilsvarende mengde fornybar strøm som det du kjøper fra dem. Slik kan kundene unngå at deres penger havner hos produsenter av atomkraft, kull- og gasskraft, og stimulere markedet til å bygge ut mer fornybar elektrisitetsproduksjon. Det finnes også strømleverandører som tilbyr strøm merket med Bra miljøval. Kriteriene for å få ”Bra miljøval”-merket er bl.a. at strømmen må komme fra en fornybar energikilde som f.eks. vindkraft eller vannkraft, samt at strømmen ikke kommer fra et vannkraftverk bygd etter 1996. Les mer om miljømerket strøm

 solenergiMINI Se våre temasider om solenergi