Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge på søppeltoppen

Norge produserer stadig mer avfall. Vi genererte til sammen 1,7 millioner tonn husholdningsavfall (378 kg
per person) i år 2004. Sammenlignet med de største industrilandene i Europa er Norge det landet som genererer mest kommunalt søppel.
Les mer i arbeidsnotatet  Les mer i arbeidsnotatet "Norge på søppeltoppen".

Norge produserer stadig mer avfall. Vi genererte til sammen 1,7 millioner tonn husholdningsavfall (378 kg
per person) i år 2004. Sammenlignet med de største industrilandene i Europa er Norge det landet som genererer mest kommunalt søppel.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Norge på søppeltoppen".

Søppelmengdene har vokst med 20 prosent på fem år, og tilsvarer en rad med semitrailere, stående klistret
inntil hverandre fra Oslo til Bergen, fullastede med søppel. Selv om Norge gjenvinner stadig mer
avfall, er vi fremdeles ikke blant de landene som sender lavest andel til deponi. Her er våre naboer i
Skandinavia og Tyskland de flinkeste.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Norge på søppeltoppen".