Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge på NOx-toppen

Norge har Europas suverent høyeste utslipp av NOx per innbygger. For å unngå en meget pinlig situasjon for Norge, må vi kutte utslippene med 38 500 tonn på de to og et halvt årene som gjenstår til fristen i Gøteborgprotokollen utløper.
Les mer i vårt arbeidsnotat 08/2007: NOx-Norge: Verst i Europa Les mer i arbeidsnotatet NOx-Norge: Verst i Europa 334.51 Kb
Norge har Europas suverent høyeste utslipp av NOx per innbygger. For å unngå en meget pinlig situasjon for Norge, må vi kutte utslippene med 38 500 tonn på de to og et halvt årene som gjenstår til fristen i Gøteborgprotokollen utløper.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet NOx-Norge: Verst i Europa 334.51 Kb
Sverige og Danmark kuttet sine utslipp over 30 prosent fra 1990 til 2005, mens Finland og Storbritannia kuttet sine med over 40 prosent. Norge kuttet kun 7 prosent i samme periode, og én enslig prosent til i 2006.

Norge har underskrevet på at vi skal redusere NOx-utslippene våre med 30 % fra 1990 til 2010. Tidligere regjeringer har gjort lite eller ingenting med problemet. Vi står nå i alvorlig fare for å bryte med vår folkerettslige forpliktelse i Gøteborgprotokollen.

Oljeindustrien har 24 % av utslippene - og øker raskest

Norge er blant de land i Europa som sliter mest med konsekvensene av sur nedbør, og naturen rammes hardt av overgjødsling fra nitrogennedfall. Norge har derfor hatt mye fokus på luftforurensingen fra Kontinentet som rammer oss. Men arbeidet med å feie for egen dør har dessverre stått helt stille. Vi er dermed blitt Europas NOx-versting, med lite å stille opp med i debatten.

Hvorfor redusere NOx-utslippene?

  • NOx blander seg med vanndampen i lufta og gir sur nedbør, med fiskedød og skader på trær og andre planter som resultat. Sur nedbør utryddet i sin tid laksen i alle større laksevassdrag på Sørlandet. Årsaken den gang var i stor grad svovelutslipp, men NOx gjenstår som et problem som krever fortsatt kalking.
  • NOx bidrar også til overgjødsling, som kan true det naturlige biologiske mangfoldet.
  • I tillegg dannes ozon når NOx reagerer med flyktige organiske forbindelser (VOC). I motsetning til høyt i atmosfæren (hvor ozon beskytter jorda mot skadelig UV-stråling) er forhøyede nivåer av ozon nær bakken et problem. I tillegg til at den fungerer som en klimagass, gir ozon luftveislidelser og skader på vegetasjon og materialer når konsentrasjonene er høye nok.
pdf  Les mer i vårt arbeidsnotat 08/2007: NOx-Norge: Verst i Europa 334.51 Kb