Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge på bunn i Europa innen ny fornybar energi

Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er nest dårligst i Europa til å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Bare Tyrkia er dårligere. Danmark er vinneren foran Island og Portugal. Så følger Spania, Finland, Tyskland og Østerrike.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender har funnet ut at Norge er nest dårligst i Europa til å lage strøm med fornybare energikilder utenom vannkraft. Bare Tyrkia er dårligere. Danmark er vinneren foran Island og Portugal. Så følger Spania, Finland, Tyskland og Østerrike.


I den danske elektrisitetsproduksjonen utgjør andelen ny fornybar energi 29 prosent. I den norske er den bare en prosent. Finland har 12, Tyskland 11 og Sverige 8 prosent.

– Produksjonen av ny fornybar energi har eksplodert i Europa, det er derfor trist at Norge ikke utnytter disse grønne næringsmulighetene. Det er interessant at land som Irland, England, Italia og Portugal ligger milevis foran oss på dette området, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Les hele minirapporten
Norge på bunn i Europa innen ny fornybar strømproduksjon.pdf

Norge_bunn490_fornybar2010
Norge er nest dårligst i Europa innen ny fornybar energi. Bare Tyrkia er verre.
Figuren er laget på grunnlag av opplysninger fra IEA (International Energy Agency) og inkluderer geotermisk, solvarme og sol fra PV, vind, fast og flytende biomasse, biogass og fornybart kommunalt avfall.Puslete norsk arbeid med ny fornybar energi
Norske myndigheter vedtok i sin tid et mål om 3 TWh vindkraft innen 2010, et mål som ikke blir nådd. Forhandlingene med Sverige om et grønt sertifikatsystem for fornybar energi er tidligere blitt avbrutt, og tar ser fortsatt ut til å ta lang tid, om det blir realisert. Regjeringen har så langt også vært nølende og motstrebende når det gjelder EUs fornybardirektiv, som pålegger de enkelte landene å bidra til større fornybarandel ved å øke produksjonen av fornybar energi og/eller redusere forbruket av fossil energi.

Halvparten av elektrisitet brukt i Norge er produsert med kull, gass og kjernekraft
Andelen elektrisitet produsert med fornybare energikilder inkludert vannkraft er høy i Norge. Men siden Norge er del av et internasjonalt elektrisitetsmarked er det ikke slik at all denne rene elektrisiteten blir levert til norske forbrukere.

Norske forbrukere som ikke ber om å få kjøpe fornybar elektrisitet, vil få over 50 prosent av sin elektrisitet produsert ute i Europa. Siden det meste av den fornybare energien ute i Europa er bundet opp i lokale leveranser, er dermed denne elektrisiteten produsert med kull, gass og kjernekraft. Dette medfører enorme klimagassutslipp og håndtering av radioaktivt avfall.

– Norge bør ha ambisjon om å levere ren energi til andre land som ikke har de samme rike vannkraft-ressursene som oss, samtidig som vi selv kun bruker fornybar energi, mener Arild Hermstad.

Skittent_Vannglass_tekst490
Norske forbrukere som ikke ber om å få kjøpe fornybar elektrisitet, vil få over 50 prosent av sin elektrisitet produsert ute i Europa. Denne elektrisiteten er produsert med kull, gass og kjernekraft. (Foto: Ishavskraft/Big Fish)Framtiden i våre hender krever
blant annet at EUs fornybardirektiv må implementeres raskt, og omlegging fra fossil til fornybar energibruk må økes betydelig. Den fornybare andelen i Norges energisystem må økes fra dagens ca 60 % til 75 % innen 2020, som vil være verdens høyeste. Det må utvikles langsiktige rammebetingelser som gir grunnlag for industriell utvikling av fornybarbransjen.

Les hele minirapporten
 Norge på bunn i Europa innen ny fornybar strømproduksjon.pdf

Les oppslag på NRK Nyheter 7. juni 2010: Norge blant de verste på ny fornybar energi

Kontakt: Leder Arild Hermstad 98 03 67 62


solenergiMINISe våre temasider om solenergi

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!