Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge langt bak i jernbaneinvesteringer

Den rød-grønne regjeringen har bevilget mer til jernbane enn sine forgjengere, men det er fortsatt langt igjen til det er hurtigtogsfart på norsk jernbaneutbygging.
Den rød-grønne regjeringen har bevilget mer til jernbane enn sine forgjengere, men det er fortsatt langt igjen til det er hurtigtogsfart på norsk jernbaneutbygging.

Les hele arbeidsnotatet pdf  Norge langt bak i jernbaneinvesteringer 115.47 Kb

Den rød-grønne regjeringen har doblet jernbaneinvesteringene siden den kom til makten i 2005. Imidlertid blekner både totalnivå og økning hvis man sammenligner med Sverige og Spania.Begge land har langt dårligere økonomisk utgangspunkt enn Norge, men bruker mer enn dobbelt så mye på jernbane pr innbygger.

Sverige, som i år 2000 hadde mer enn dobbelt så store jernbaneinvesteringer pr innbygger som det Norge hadde, har også økt investeringene sine med flere prosent enn hva Norge har. Tilsvarende har Spania økt sine jernbanebevilgninger relativt sett raskere siden 2004 enn hva Norge har.

Jernbaneinvesteringene er i 2009 historisk høye i Norge, med 3,7 milliarder, inkludert ekstrabevilgningene fra den norske krisepakken. Skulle man imidlertid investert like grundig som det gjøres i Sverige og Spania, måtte bevilgningene til jernbaneutbygging i statsbudsjettet for 2009 mer enn dobles, til henholdsvis 8,3 og 8,5 milliarder.

Høyhastighetsjernbane halvveis til Trondheim

Dersom vi, etter denne beregningsmetoden, hadde investert like mye som svenskene fra år 2000 og fram til i dag, hadde vi brukt 41 milliarder mer på jernbane, og hadde kunnet bygge høyhastighetsjernbane fra Oslo og halvveis fram til Trondheim – eller vi kunne bygget ut mye av Jernbaneverkets planer om dobbelspor i intercitytrianglet på Østlandet.

Det er ulike måter å sammenligne land på. Dersom vi hadde valgt å justere etter bruttonasjonalprodukt isteden for innbyggertall, ville forskjellene vært enda mer slående, siden det norske bruttonasjonalproduktet pr innbygger er langt høyere enn både det spanske og det svenske.

Et rikt land som Norge har sviktet sitt ansvar for å etablere en infrastruktur for energi- og klimavennlig transport, som kan konkurrere seriøst med bil- og flytrafikken, og overta langt mer av godstransporten som i dag går med trailere på veiene.

Les hele arbeidsnotatet pdf  Norge langt bak i jernbaneinvesteringer 115.47 Kb