Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen

Det tar en gjennomsnitts-nordmann 10 dager å slippe ut like mye CO2 som en gjennomsnitts person i verdens 50 fattigste land gjør på et helt år. Det viser nye beregninger fra Framtiden i våre hender.
Les mer om norske CO2-utslipp sammenlignet med andre lands utslipp Les mer i arbeidsnotat "Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen" 92.61 Kb
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det tar en gjennomsnitts-nordmann 10 dager å slippe ut like mye CO2 som en gjennomsnitts person i verdens 50 fattigste land gjør på et helt år. Det viser nye beregninger fra Framtiden i våre hender.
Les mer om norske CO2-utslipp sammenlignet med andre lands utslipp Les mer i arbeidsnotat "Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen" 92.61 Kb

Beregningene, basert på FN-statistikk, viser også at

  • Det tar en gjennomsnittsnordmann 1 dag å slippe ut like mye CO2 som en gjennomsnittsperson i Afghanistan, Chad, Den demokratiske republikken Congo, Burundi eller Kambodsja gj&øslash;r på et helt år.
  • 5,7 milliarder mennesker lever i land hvor gjennomsnittsinnbyggeren slipper ut mindre CO2 enn oss  - eller 89 % av verdens befolkning.
  • Hvis vi skal ha mulighet til å forhindre at den globale middeltemperaturen stiger med mer enn 2?C, kan i f&øslash;lge FNs klimapanel (IPCC) ikke verdensgjennomsnittets CO2-utslipp være på mer enn 1,1 tonn CO2 per innbygger hvert år. Det tar bare 41 dager for Norge å slippe ut mer CO2 per innbygger enn dette. Resten av de 324 dagene i året, bidrar Norge til klimaendringer.
  • En nordmann bruker 44 dager på å slippe ut de samme mengdene CO2 som en gjennomsnittelig inder gj&øslash;r i l&øslash;pet av et helt år. India har 16,8 prosent av verdens befolkning, men slipper bare ut 4,1 prosent av verdens CO2.
  • Norge slipper ut nesten 70 prosent mer CO2- per innbygger enn svenskene. Sverige genererer 49 prosent av sin energi fra fornybare ressurser, og de har en målsetning om å få dette opp på 60 prosent .


Les mer om norske CO2-utslipp sammenlignet med andre lands utslipp Les mer om norske CO2-utslipp sammenlignet med andre lands utslipp 92.61 Kb

Utslippskutt b&øslash;r tas i Norge, kvotekj&øslash;p må komme i tillegg
Framtiden i våre hender mener utslipp i klimagasser i hovedsak må tas i de landene som har st&øslash;rst utslipp per innbygger. Kj&øslash;per rike land seg rett til &øslash;kt forurensing ? fordi vi vil &øslash;ke produksjon og forbruk ? vil Kina, India og Brasil kreve retten til et like h&øslash;yt forbruk selv. På denne måten blir klimaproblemet ul&øslash;selig. En ny svensk utredning, skrevet på oppdrag fra det svenske milj&øslash;verndepartementet , viser at BNP globalt ville ha 13-doblet seg - hvis alle land i verden i 2050 skulle hatt samme BNP per innbygger som OECD-land. Klimagassutslippene ville i et slik scenario sannsynligvis også ha trettendoblet seg ? med mindre vi hadde fått en storstilt overgang til fornybar energi. Framtiden i våre hender mener det er folk i fattige land sin tur til å &øslash;ke sitt energiforbruk, og vi skal selvsagt bistå dem slik at mest mulig av denne energien skal være fornybar. Samtidig må Norge starte jobben med å redusere eget energiforbruk og egne utslipp dramatisk:

- 2020 har hittil vært det magiske året i utslippsdebatten, men tiltak må iverksettes nå, og Norge må redusere klimagassutslippene med 3 prosent årlig. For &øslash;vrig trenger ikke Norge å vente til 2050 med å være CO2?n&øslash;ytralt, slik Jens Stoltenberg vil. Norge kan være såkalt klimanøytralt fra 2008. Det må stilles krav til kvaliteten på et eventuelt slikt kvotekj&øslash;p, og kostnadene vil være anslagsvis 6 milliarder kroner, eller ca en ukes overskudd fra Nordsj&øslash;en.

- Norge må mangedoble bistanden på fornybar energi. Solenergiressursen er ubegrenset, og Norge må særlig bidra til å fremme solceller.

- Norge må redusere 30 prosent av egne utslipp innen 2020. Resterende klimagassutslipp må kompenseres for gjennom kj&øslash;p av kvoter/utslippsreduksjoner i fattige land.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!