Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen

Det tar en gjennomsnitts-nordmann 10 dager å slippe ut like mye CO2 som en gjennomsnitts person i verdens 50 fattigste land gjør på et helt år. Det viser nye beregninger fra Framtiden i våre hender.
Les mer om norske CO2-utslipp sammenlignet med andre lands utslipp Les mer i arbeidsnotat "Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen" 92.61 Kb
Det tar en gjennomsnitts-nordmann 10 dager å slippe ut like mye CO2 som en gjennomsnitts person i verdens 50 fattigste land gjør på et helt år. Det viser nye beregninger fra Framtiden i våre hender.
Les mer om norske CO2-utslipp sammenlignet med andre lands utslipp Les mer i arbeidsnotat "Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen" 92.61 Kb

Beregningene, basert på FN-statistikk, viser også at

  • Det tar en gjennomsnittsnordmann 1 dag å slippe ut like mye CO2 som en gjennomsnittsperson i Afghanistan, Chad, Den demokratiske republikken Congo, Burundi eller Kambodsja gj&øslash;r på et helt år.
  • 5,7 milliarder mennesker lever i land hvor gjennomsnittsinnbyggeren slipper ut mindre CO2 enn oss  - eller 89 % av verdens befolkning.
  • Hvis vi skal ha mulighet til å forhindre at den globale middeltemperaturen stiger med mer enn 2?C, kan i f&øslash;lge FNs klimapanel (IPCC) ikke verdensgjennomsnittets CO2-utslipp være på mer enn 1,1 tonn CO2 per innbygger hvert år. Det tar bare 41 dager for Norge å slippe ut mer CO2 per innbygger enn dette. Resten av de 324 dagene i året, bidrar Norge til klimaendringer.
  • En nordmann bruker 44 dager på å slippe ut de samme mengdene CO2 som en gjennomsnittelig inder gj&øslash;r i l&øslash;pet av et helt år. India har 16,8 prosent av verdens befolkning, men slipper bare ut 4,1 prosent av verdens CO2.
  • Norge slipper ut nesten 70 prosent mer CO2- per innbygger enn svenskene. Sverige genererer 49 prosent av sin energi fra fornybare ressurser, og de har en målsetning om å få dette opp på 60 prosent .


Les mer om norske CO2-utslipp sammenlignet med andre lands utslipp Les mer om norske CO2-utslipp sammenlignet med andre lands utslipp 92.61 Kb

Utslippskutt b&øslash;r tas i Norge, kvotekj&øslash;p må komme i tillegg
Framtiden i våre hender mener utslipp i klimagasser i hovedsak må tas i de landene som har st&øslash;rst utslipp per innbygger. Kj&øslash;per rike land seg rett til &øslash;kt forurensing ? fordi vi vil &øslash;ke produksjon og forbruk ? vil Kina, India og Brasil kreve retten til et like h&øslash;yt forbruk selv. På denne måten blir klimaproblemet ul&øslash;selig. En ny svensk utredning, skrevet på oppdrag fra det svenske milj&øslash;verndepartementet , viser at BNP globalt ville ha 13-doblet seg - hvis alle land i verden i 2050 skulle hatt samme BNP per innbygger som OECD-land. Klimagassutslippene ville i et slik scenario sannsynligvis også ha trettendoblet seg ? med mindre vi hadde fått en storstilt overgang til fornybar energi. Framtiden i våre hender mener det er folk i fattige land sin tur til å &øslash;ke sitt energiforbruk, og vi skal selvsagt bistå dem slik at mest mulig av denne energien skal være fornybar. Samtidig må Norge starte jobben med å redusere eget energiforbruk og egne utslipp dramatisk:

- 2020 har hittil vært det magiske året i utslippsdebatten, men tiltak må iverksettes nå, og Norge må redusere klimagassutslippene med 3 prosent årlig. For &øslash;vrig trenger ikke Norge å vente til 2050 med å være CO2?n&øslash;ytralt, slik Jens Stoltenberg vil. Norge kan være såkalt klimanøytralt fra 2008. Det må stilles krav til kvaliteten på et eventuelt slikt kvotekj&øslash;p, og kostnadene vil være anslagsvis 6 milliarder kroner, eller ca en ukes overskudd fra Nordsj&øslash;en.

- Norge må mangedoble bistanden på fornybar energi. Solenergiressursen er ubegrenset, og Norge må særlig bidra til å fremme solceller.

- Norge må redusere 30 prosent av egne utslipp innen 2020. Resterende klimagassutslipp må kompenseres for gjennom kj&øslash;p av kvoter/utslippsreduksjoner i fattige land.